Idrotter

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga instrument

Profil

Friskvård och Hälsa, Programinriktat val IN produt och maskinteknik IMV, Programinriktat val FT personbil IMV, Programinriktat val BFIMV, Programintriktat val HA IMV, Bygg och Anläggningsprogrammet, Programinriktat val BA plåt IMV, Programinriktat val FT transport IMV, Programinrktat val IN svetsteknik IMV

OM SKOLAN

Lärlingsgymnasiet är smartaste vägen till jobb! Våra styrkor är: Anställningsbarhet, Trygghet, Lärartäthet, Småskalighet, God kontakt med värdföretagen, Bra betygsresultat.

karta-google
minuters restid från