Idrotter

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga instrument

Profil

Friskvård och Hälsa, Programinrktat val IN svetsteknik IMV, Programinriktat val BA plåt IMV, Bygg och Anläggningsprogrammet, Programinriktat val BFIMV, Programinriktat val FT transport IMV, Programinriktat val FT personbil IMV, Programinriktat val IN produt och maskinteknik IMV, Programintriktat val HA IMV

OM SKOLAN

Lärlingsgymnasiet är smartaste vägen till jobb! Våra styrkor är: Anställningsbarhet, Trygghet, Lärartäthet, Småskalighet, God kontakt med värdföretagen, Bra betygsresultat.

karta-google
minuters restid från