Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

På Ekonomiprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

Hulebäcksgymnasiet har ännu inte kompletterat med egen information om sin utbildning.

Idrott

 

Profilvalet utgör grunden för klassindelningen från år 1

Ekonomiprogrammets internationella profil passar dig som vill ha ett globalt perspektiv på studierna. Du kan välja antingen juridik- eller ekonomiinriktning på vår internationella profil.

Oavsett vilken inriktning du väljer genomsyras utbildningen av internationella frågor, exempelvis hur företag kan växa internationellt, hur länders företagskulturer ser ut, hur handelstvister mellan länder avgörs, hur rättssystem skiljer sig mellan länder eller hur krigsförbrytare lagförs. 

Genom studiebesök, praktik och resor tar vi in världen i klassrummet. Vi samarbetar med en italiensk skola i Salerno, med syftet att ha ett utbyte med utländska gymnasieelever som läser ekonomi och juridik.

 

Är du framtidens företagare? Då är profilen entreprenörskap helt rätt för dig.

Här får du en högskoleförberedande ekonomiutbildning. Du får kunskaper och färdigheter inom marknadsföring, entreprenörskap, presentation, kommunikation, redovisning och kalkylering så att du i årskurs tre kan starta och driva ditt eget företag. Du kommer att få ställa ut ditt företag bland annat på Svenska Mässan samt få möjlighet att delta i Ung Företagsamhets regionala och rikstäckande tävlingar.  

Genom studiebesök och praktik kommer du att knyta kontakter med etablerade företag och banker. Vi bjuder också in spännande förebilder från näringslivet. Programmets stockholmsresa fylls med intressanta aktiviteter som handlar om ekonomi och företagande. Under utbildningen blir du redo för och behörig till avancerade högskoleutbildningar. Då hela tre matematikkurser ingår kan du utan kompletteringar läsa vidare till exempelvis civilekonom, mäklare eller affärsjurist.

 

Straffrättsprofilen är till för dig som vill arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika aspekter av juridik, rättsväsende och samhälle. 
Under studierna får du lära dig om vilka juridiska regler som styr privatliv, yrkesliv och affärsliv. Du får även genom studiebesök möta olika yrkesroller inom den juridiska sektorn, som t ex advokater, domare, åklagare och poliser.   

Genom att iscensätta spännande rättegångsspel får du öva dig i att praktisera olika roller inom rättsväsendet och lära dig att skriva juridiska dokument.   

I årskurs ett åker vi till Stockholm där vi gör flera intressanta studiebesök som handlar om juridik. Efter tre år på straffrättsprofilen kommer du vara väl förberedd för vidare studier på universitet och högskola, såväl juridiska som andra utbildningar inom ekonomi och företagande.

 

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

51 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från