International Baccalaureate Diploma Programme som förkortas IB är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. Det finns IB-skolor i över 120 länder. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationcenter i Cardiff, UK. Undervisningsspråket är engelska.

Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna. Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål.

IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. CAS-activities med fokus på community service. Ett IB-program ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige.

På utbildningen International Baccalaureate (IB) använder man sig av både prov och intervjuer. Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna eleverna med ordningstal och antagning görs sedan i den ordning eleverna blivit rangordnade.

Läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

OM SKOLAN

Tradition och förnyelse sedan 1647. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som vill erbjuda gymnasieutbildning i världsklass . Det väl utvecklade samarbetet med Chalmers, universitetet och Svensk Handel ger våra elever goda utvecklingsmöjligheter och gör dem väl förberedda för krävande högskolestudier.

International Baccalaureate IB

Hvitfeldtska gymnasiet is one of the first IB-schools in Sweden and has been offering the programme since 1989. 

The International Baccalaureate (IB) is the ideal path for any student who is aiming to study and work in the international arena in the future. It is a holistic education where the student gets to choose (from year 2) in which areas to specialise and deepen the knowledge, whether it is in natural- or social sciences, languages or the arts. The programme prepares well for University studies both in Sweden and abroad.

All tuition is in English - except for languages being taught together with classes in the Swedish programmes.

Admission to the programme is decided through a combination of school-grades and placement tests in Mathematics and English. It is mandatory to sit these tests to be considered for admission.

The tests are held at Hvitfeldtska gymnasiet on the 1st of March 2019, applicants will be invited through the e-mail address provided in INDRA 2.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Exempel på yrkesutgångar

IB har inga exempel på yrkesutgångar

26 utbildningar

karta-google
minuters restid från