• okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
ReservantagningGymnasieantagningen fyller på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö. Reservantagningen pågår löpande fram till den 9 september. Elever som får förändrat antagningsbesked meddelas via e-post och via ansökningswebben.4 aug kl 8
Reservantagning avslutadReservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor avslutas. Inloggningen till ansökningswebben stänger.9 sep kl 16
Viktiga händelser och datum antagningsåret 2021
Kommande händelse