Frågor & svar

Det mesta du behöver veta om gymnasieantagningen. Hittar du inte svar här så kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan och antagning

Antagning

I antagningen prövas du på dina val i den ordning som du har placerat dem; val 1, val 2, val 3 osv. Om ditt meritvärde räcker till flera av de utbildningar du söker, blir du antagen till det alternativ som ligger överst.

När du blir antagen på ett val prövas du inte på de lägre valen. Det innebär att du endast kan bli antagen på en utbildning inom Göteborgsregionen. Därför är det viktigt att du tänker igenom i vilken ordning du har dina val. Antagningen strävar alltid efter att ta in dig på det som du helst önskar, alltså det som du har placerat högst upp i ditt gymnasieval.

Du kan däremot bli antagen till flera utbildningar om du även sökt utbildning utanför Göteborgsregionen. Antagningskanslierna meddelar dig ditt antagningsresultat och du måste då bestämma vilken plats du vill ha. Du kan bara börja på en gymnasieutbildning och resten måste du tacka nej till.

Om du är reserv till något av dina högre val eller lägger till ett nytt högre placerat val fortsätter Gymnasieantagningen att bevaka din möjlighet att bli antagen där om det blir ledig plats.

Viktiga datum för antagning visas på tidslinjen på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i toppmenyn.


PRELIMINÄRANTAGNING                                                                                                                                            
Preliminärantagningen görs på våren och grundar sig på höstterminsbetyget för elever i årskurs nio och på slutbetyget för äldre sökande. Den preliminära antagningen ger dig en uppfattning om hur du ligger till i konkurrens med andra sökande.

Blir du preliminärt antagen på en utbildning är du inte garanterad den platsen. Antagningsresultatet kan ändras till slutantagningen om det blir förändrad konkurrens, som till exempel ökat antal sökande och höjda betyg. Det är inte förrän vid slutantagningen i juni som du kan se vilken utbildning du garanterat har blivit antagen till.

Elever som söker utbildning med särskilt antagningsförfarande t ex IB (International Baccalaureate) eller som söker i Fri kvot utländska betyg prövas inte vid preliminärantagningen utan får sitt besked i samband med slutantagningen. Detsamma gäller elever som söker introduktionsprogram för enskild elev.

Preliminärt antagningsbesked
Resultatet av preliminärantagningen presenteras här på ansökningswebben. Vid preliminärantagningen ska du inte svara på ditt besked och om du känner dig nöjd med dina val ska du inte göra någonting. Om du ser att du behöver göra ändringar som att lägga till val, avstå eller ändra ordning på val ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Det måste du göra i god tid innan slutantagningen.

Elever som söker utbildning med särskilt antagningsförfarande t ex IB (International Baccalaureate) eller som söker i Fri kvot utländska betyg prövas inte vid preliminärantagningen utan får sitt besked i samband med slutantagningen. Detsamma gäller elever som söker introduktionsprogram för enskild elev.

Alla val som finns in din ansökan kommer att prövas på nytt vid slutantagningen i juni.


SLUTANTAGNING
Slutantagningen görs på sommaren och grundar sig på slutbetyget för alla sökande. Om du blir antagen på en utbildning vid slutantagningen är du garanterad den platsen.

Slutantagningsbesked
Resultatet av slutantagningen presenteras här på ansökningswebben. Vid slutantagningen måste du svara på ditt antagningsbesked. Du måste svara på alla dina val där svar krävs, tacka ja till eller avstå val.

OBSERVERA! Om du avstår en plats där du är antagen finns det risk att du inte har någon gymnasieplats när skolan startar. Du ska däremot avstå andra val som du inte längre är intresserad av så att du inte riskerar att tas in där under reservantagningen. Blir det en ledig plats på utbildningen som du står i kö till kommer du tas in där och förlorar då den plats där du var antagen tidigare.

Om du känner dig osäker på hur du ska göra eller har frågor ska du kontakta din Studie- och yrkesvägledare (SYV) innan du svarar på antagningsbeskedet.

Om du har fått plats på ett introduktionsprogram men under sommaren kompletterar dina betyg och blir obehörig till det programmet, får du inte behålla den platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet.

Alla elever får sitt antagningsbesked på ansökningswebben. Du som får det hemskickat med post kan välja om du vill markera ditt svar på beskedet och skicka det till oss eller om vill svara på webben.

Upprop
Information om skolstart med uppropsdag, tid och plats hittar du under rubriken Upprop på skolan vid ditt slutantagningsbesked.

Är du inte erbjuden någon plats?
Om du inte kommer in på någon av de utbildningar du sökt ska du kontakta din SYV. Då kan du få hjälp med att söka andra utbildningar, exempelvis introduktionsprogram.

Överklaga antagningsbesked
Du kan inte överklaga beslut om antagning. Om du ändå tycker att ditt gymnasieval har behandlats felaktigt kan du skriva till Gymnasieantagningen. Om det har begåtts något fel kommer det att rättas till. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.
 

RESERVANTAGNING
Under reservantagningen arbetar Gymnasieantagningen med att fylla skolornas lediga platser med elever som står i kö. Reservantagningen startar i början av augusti och håller på till första veckan i september.

Om du är reserv har du också fått ett reservnummer. Du som har tackat ja till att vara med i reservantagningen, valt att stå kvar på din reservplats, kommer att tas in så snart det finns möjlighet.

Om du tas in på en reservplats förlorar du den plats som du tidigare var antagen på och det är därför viktigt att du inte glömmer att avstå reservplatser som du inte längre är intresserad av. Detta gäller under hela reservantagningen, även efter skolstart.

Du kan själv ha koll på dina reservplatser och se om du får förändrad reservplats. Du behöver känna till att du kan flyttas både upp och ner i reservkön beroende på om Gymnasieantagningen får in felaktigheter som måste rättas.

Om du fortfarande är reserv när uppropet har varit kontaktar Gymnasieantagningen dig via mejl och telefon när det finns ledig plats. Du behöver då vara beredd på att tacka ja eller nej till platsen.

Om du har gjort sent val/omval efter slutantagningen placeras du i omvalskö utifrån dina betyg. Det innebär att du kommer att tas in om det finns ledig plats, så snart det är din tur och förutsatt att det inte finns några reserver till utbildningen.

Reservantagningsbesked
Du som får förändrat antagningsbesked under reservantagningen kommer att meddelas via e-post och via ansökningswebben.

OBSERVERA! Om du får ett nytt antagningsbesked under reservantagningen gäller inte det gamla beskedet längre.
 

ANSTÅND
Om du har blivit slutligt antagen till en utbildning men vill ha uppehåll från dina studier i ett år kan du ansöka om anstånd. Om du beviljas anstånd får du lov att börja utbildningen nästa höst istället förutsatt att du fortfarande är folkbokförd inom Göteborgsregionen.

Göteborgsregionens elever kan ansöka om anstånd i samband med svarsperioden för slutantagningsbeskedet. Avstå din plats och meddela att du vill begära anstånd. Gymnasieantagningen tar emot anståndsansökningar fram till reservantagningen avslutas och beslutar om anstånd beviljas eller inte. Därefter är det gymnasieskolan själv som fattar beslut.

Om du känner dig osäker eller behöver hjälp kan du kontakta din Studie- och yrkesvägledare eller oss på Gymnasieantagningen.

Antagningspoäng

Antagningspoängen visas i ditt antagningsbesked. Antagningspoäng för alla utbildningar inom Göteborgsregionen hittar du på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen

Extraval

När du gör ditt gymnasieval kan du på vissa program göra extraval i idrott, individuellt val, instrument, profil och språk. På söksidan kan du antingen söka på extravalets namn i sökrutan eller välja den under valet Fler sökalternativ - Extra val.

Idrott
Det finns tre varianter av idrott att läsa på gymnasieskolan, RIG (riksrekryterande idrottsgymnasium), NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) samt kurser i Idrott och hälsa.

Förutom att i ditt gymnasieval välja utbildning med idrott måste du för RIG och NIU också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Idrott är inte tvingande att välja.
Du hittar mer information på Riksidrottsförbundets webbplats, www.rf.se

Individuella val
På alla gymnasieprogram finns individuella val. Inom valet kan du välja olika kurser som just din gymnasieskola erbjuder. Det kan vara språk, matematik, engelska, idrott, servering eller djurhållning, det beror på vad skolan erbjuder. Du får betyg i de kurser du läser inom ramen för individuellt val och de kommer att finnas med på ditt slutbetyg. Oftast väljer du individuella val inför år 2 eller 3. Vissa gymnasieskolor låter dig redan nu ange om du vill läsa ex specialidrott eller ytterligare språkval. Individuella val är inte tvingande att välja.

Instrument
När du gör val till Estetiska programmet med inriktning Musik kan du göra ett val av ett visst instrument eller sång. Det är inte tvingande att välja men skolan vill gärna veta vad du är intresserad av.

Profil
Gymnasieskolorna kan ange profiler på sina utbildningar för att specificera särskilda ämnesområden. Profiler är inte tvingande att välja.

Språk
Inom gymnasieskolan kan du studera olika språk. Vanliga språk inom kursen Moderna språk är franska, italienska, spanska och tyska men utbudet och nivåer på språket varierar mellan gymnasieskolorna.
Moderna språk kallas också för språkval och kan läsas både på grund- och gymnasieskolan. Nivåerna består av steg 1-7. Om du börjar läsa ett språk i grundskolan kan du fortsätta med det språket på gymnasieskolan. Du kan också välja att börja med ett nytt språk. När du gör ditt gymnasieval känner systemet av om du läst språket tidigare och vilket steg du nått. Om skolan inte erbjuder önskat språkval på din nivå visas det inte i urvalsmenyn för sökt utbildning. Därmed kan du inte välja fel steg.

Har du ett modersmål annat än svenska kan du läsa detta som kursen Modersmål. Du kan också läsa modersmålsspråket som kursen Moderna språk om skolan erbjuder detta.

Flytta

Flytta till Göteborgsregionen

Enligt folkbokföringslagen ska ungdomar under 18 år vara folkbokförda hos sina föräldrar. Planerar ni att flytta ska en flyttanmälan göras, dels till Skatteverket och dels till ditt antagningskansli.

Du som söker fristående gymnasieskola eller utbildningar med riksantagning har rätt att söka och vara med i antagning oavsett var du är folkbokförd. Söker du däremot utbildning vid en kommunal gymnasieskola har du inte samma rätt och det är framför allt då som det är viktigt att meddela om man planerar att flytta.

Gymnasieval och flyttanmälan
Du ska göra ditt gymnasieval och din flyttanmälan via antagningskansliet där du för närvarande är folkbokförd. Du bör söka utbildning både i din hemkommun och i kommunen som du planerar att flytta till. Du prövas då för antagning i din hemkommun till dess att du flyttar.

Information om ditt gymnasieval och din flyttanmälan ska vara Göteborgsregionens gymnasieantagning tillhanda senast den 1 juni.

När ditt antagningskansli har skickat oss information om ditt gymnasieval kommer vi att pröva din ansökan i två steg:

 • Prövning med beslut om mottagande
  Du som inte är folkbokförd i Göteborgsregionen kommer att få din ansökan prövad med beslut om mottagande. Det betyder att sökt kommun beslutar om du ska bli mottagen som sökande i första hand (behandlas enligt samma villkor som sökt kommuns egna elever), i andra hand (tas endast emot som sökande om det finns lediga platser men först ska dock kommunens/samverkansområdets egna elever erbjudas plats) eller om du inte blir mottagen som sökande.
   
 • Reservation av gymnasieplats
  I avvaktan på ändrad folkbokföring kommer Gymnasieantagningen att reservera en plats för dig. Förutsättningen för att du ska kunna få den reserverade platsen är att du är folkbokförd i Göteborgsregionen samt att du är behörig till vald gymnasieutbildning och når upp till aktuell antagningspoäng. Reservationen hålls som längst t o m den 1 augusti, då behöver din nya folkbokföring vara klar.

Sen flyttanmälan
Om du anmäler flytt efter den 1 juni kommer dina val att behandlas i mån av plats. Så snart du blir folkbokförd i Göteborgsregionen kommer vi se på möjligheten att ta in dig på önskad utbildning.

Om du har påbörjat en utbildning i din hemkommun och sedan flyttar har du rätt att fullfölja din påbörjade utbildning i den nya hemkommunen/samverkansområdet.
 

Folkbokföring
Ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information om vilka regler som gäller för folkbokföring. Gymnasieantagningen är ansluten till befolkningsregistret och kommer bli meddelad när du får ändrad folkbokföring och tillhör Göteborgsregionen. Om du vet att flytten kommer ske nära inpå den 1 augusti kan det vara bra att skicka oss ett personbevis där det framgår att du är folkbokförd i Göteborgsregionen.
 

Ändrade planer
Om du får ändrade planer och inte längre ska flytta till Göteborgsregionen ska du meddela oss det. Ta kontakt med oss eller återkalla din flyttanmälan här på ansökningswebben.

 

Flytta från Göteborgsregionen
Om du planerar att flytta till en kommun utanför Göteborgsregionen ska du meddela det. Du kan själv anmäla din flytt här på ansökningswebben, men du kan även ta hjälp av din Studie- och yrkesvägledare (SYV). Länken Anmäl flytt finns i menyn under ditt namn. Du anger vilken kommun du ska flytta till och kan även bifoga skäl/handlingar/personligt brev och skriva meddelande till oss på Gymnasieantagningen, om du till exempel redan nu vet när du ska flytta.

Gymnasieval och flyttanmälan
Du ska söka utbildning både inom Göteborgsregionen och i den kommun du planerar att flytta till. Kontakta din SYV för mer information och för att få hjälp med att söka gymnasieutbildning i den kommun som du planerar att flytta till.

Gymnasieantagningen skickar vidare information om din flytt och ditt gymnasieval till den kommun/det antagningskansli som du planerar att flytta till. Du bör även själv ta kontakt med antagningskansliet för att få reda på hur ditt gymnasieval kommer att hanteras där.

Sen flytt
Om du har påbörjat en utbildning i Göteborgsregionen och sedan flyttar har du rätt att fullfölja din påbörjade utbildning i den nya hemkommunen/samverkansområdet.

Folkbokföring
Ta kontakt med Skatteverket i inflyttningskommunen för att få information om vilka regler som gäller för folkbokföring.

 

Flytta inom Göteborgsregionen
Om du ska flytta mellan kommunerna i Göteborgsregionen behöver du inte göra någonting. Du har samma rätt som tidigare och prövas på samma villkor som övriga elever inom Göteborgsregionen. Undantaget är vissa introduktionsprogram där det kan krävas särskilda skäl för att bli mottagen som sökande. Tala med din SYV om du har frågor om detta. När du flyttar kommer din folkbokföringskommun att uppdateras per automatik.

Gymnasieutbildningar

Nationella program
De 18 nationella programmen är:

 • Barn- och fritidsprogrammet (yrkesprogram)
 • Bygg- och anläggningsprogrammet (yrkesprogram)
 • El- och energiprogrammet (yrkesprogram)
 • Estetiska programmet (högskoleförberedande)
 • Fordons- och transportprogrammet (yrkesprogram)
 • Handels- och administrationsprogrammet (yrkesprogram)
 • Hantverksprogrammet (yrkesprogram)
 • Hotell- och turismprogrammet (yrkesprogram)
 • Humanistiska programmet (högskoleförberedande)
 • Industritekniska programmet (yrkesprogram)
 • Naturbruksprogrammet (yrkesprogram)
 • Naturvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet (yrkesprogram)
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (högskoleförberedande)
 • Teknikprogrammet (högskoleförberedande)
 • Vård- och omsorgsprogrammet (yrkesprogram)

Varje program är i grunden uppbyggt på samma sätt oavsett i vilken kommun det anordnas.

Ett nationellt program består av:

 • gymnasiegemensamma ämnen
 • programgemensamma karaktärsämnen
 • inriktningar (på de flesta program)
 • programfördjupningar
 • individuella val
 • gymnasiearbete
  På yrkesprogrammen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

Gymnasiegemensamma ämnen
De gymnasiegemensamma ämnena är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionkunskap, samhällskunskap samt svenska/svenska som andraspråk.

Det är samma ämnen för alla program men det varierar mellan programmen hur mycket av de olika ämnena du läser.

På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte ämnet Naturkunskap eftersom andra naturvetenskapliga ämnen istället ingår i programmen.

Programgemensamma karaktärsämnen Programgemensamma karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program dess speciella innehåll, dvs karaktär. Exempelvis kan du på El- och energiprogrammet läsa mekatronik och energiteknik och på Samhällsvetenskapsprogrammet filosofi och moderna språk. Ämnena är därför olika beroende på vilket gymnasieprogram du studerar på.

Gymnasial lärlingsutbildning

Yrkesprogram skolförlagt eller lärling? Två vägar mot samma examen

Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram som till mer än hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Utbildningen ska vara ett alternativ till skolförlagd yrkesutbildning på alla yrkesprogram med samma behörighetskrav, ämnesplaner, examensmål och yrkesexamen. Lärlingsutbildningen kan börja första, andra eller tredje läsåret.

 

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ska ge dig är som är obehörig till nationellt program möjlighet att läsa in behörigheten för att komma in på ett nationellt program, eller förbereda dig för ett yrke. Det finns fyra introduktionsprogram. För att du ska få hjälp med att ta reda på vilket program som passar dig bäst, kan du prata med en studie- och yrkesvägledare.

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Ditt mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen kommer att se ut.

På www.gymnasieinfo.se kan du läsa Skolverkets information om varje program och också se en film om de olika programmen.


Programinriktat val
vänder sig till dig som vill få en utbildning inriktad mot ett visst nationellt program och sedan så snart som möjligt kunna antas till det programmet. Det kan vara ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. För att vara behörig till programmet krävs lägst betyg E i ämnet svenska eller svenska som andraspråk samt fem andra ämnen. Ett av dessa fem ämnen måste vara engelska eller matematik. Dessutom ska du vara obehörig till det nationella program som det programinriktade valet vänder sig mot.

Yrkesintroduktion
vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett yrkesprogram. Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning som leder till arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar godkänt betyg i, och gymnasiekurser. 

Individuellt alternativ

vänder sig till dig som inte är behörig till ett yrkesprogram. Individuellt alternativ utformas efter dina förutsättningar och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, motiverande insatser och praktik. Syftet är att förbereda för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Språkintroduktion

vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningen har tyngdpunkt i det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning

Yrkespaketet i gymnasieskolan

Ett yrkespaket består av en kombination av gymnasiala kurser som ska matcha de kompetenskrav som arbetsmarknaden ställer för att kunna anställa.

Nationella yrkespaket inom introduktionsprogram

Skolverket har tillsammans med olika branschkunniga tagit fram ett antal nationella yrkespaket. Yrkespaketen kan kombineras med grundskoleämnen för att ge möjlighet till behörighet till ett nationellt program. De kan också, utifrån individens behov, kombineras med gymnasiala kurser utöver de som ingår i ett visst yrkespaket.

För vissa av yrkespaketen finns förslag på påbyggnadspaket och för en del av yrkespaketen finns förslag på lämpliga kurser att komplettera med, för att eleven ska få en bredare eller djupare kunskap inom området. En individuell bedömning måste alltid göras av om innehållet är lämpligt för att förbereda eleven för arbetsmarknaden.

Hör med respektive gymnasieskola om de erbjuder yrkespaket.

Engelskspråkiga utbildningar
Den internationella utbildningen IB, International Baccalaureate, finns på IHGR och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. På IHGR (International High School of the Gothenburg Region) i Göteborg finns också utbildningar på engelska.

Särskild variant
Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng eller 300 gymnasiesärskolepoäng.

Särskilda varianter inom det estetiska området får bara finnas för högskoleförberedande program. Sådana utbildningar ska ha förkunskapskrav för att säkerställa att de elever som blir antagna till utbildningen har särskilda färdigheter inom det estetiska området. Skolan ska använda prov som kompletterande urval av de sökande. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

De särskilda varianterna är inte riksrekryterande.

 

Spetsutbildning

En spetsutbildning i gymnasieskolan ger eleven en bredd och en fördjupning inom gymnasieskolans kurser och möjligheten att läsa högskolekurser.

Utbildningarna är riksrekryterande och alla i hela landet kan söka till dem.

De pågående utbildningarna inriktas mot något eller några av dessa ämnen:

 • matematik
 • naturvetenskap
 • samhällsvetenskap
 • ekonomi
 • teknikvetenskap eller
 • humaniora

Inloggning och lösenord

Inloggningsuppgifter

Du som går i årskurs nio och är folkbokförd i och går skola i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter hemskickade med post, inför att ansökningsperioden startar i december.

Om du är folkbokförd i Göteborgsregionen men går grundskola utanför regionen kontaktar du oss på Gymnasieantagningen för att få tillgång till inloggningsuppgifter så att du kan göra ditt gymnasieval. 

Du som läggs in som sökande efter att ansökningsperioden har startat kommer istället att få dina inloggningsuppgifter via mejl. 

 • Inloggningsuppgifterna är ditt personnummer och ett lösenord.

För att se ditt gymnasieval, dina betyg, göra val och lägga till favoriter behöver du vara inloggad på ansökningswebben.

Du som inte är folkbokförd inom Göteborgsregionen får dina inloggningsuppgifter i samband med att du läggs in som sökande i Göteborgsregionens antagningssystem. Inloggningsuppgifterna skickas till din e-postadress. Som inloggad kan du se ditt gymnasieval och svara på ditt antagningsbesked men inte göra några ändringar.

Logga in första gången

 • Klicka på knappen Logga in.
 • Skriv in personnummer och lösenordet, klicka på Logga in.
 • Om din e-postadress inte finns inlagd måste den läggas in. Om den finns inlagd måste den kontrolleras och skrivas in en gång till för att garantera att den stämmer. Tänk på att använda en e-postadress som fungerar under hela antagningsåret fram till att antagningen avslutas i september.
 • Ändra ditt lösenord. Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt och innehålla minst en siffra eller en stor bokstav. Spara
 • Ett mejl skickas nu till din e-postadress. Öppna mejlet och slutför din inloggning genom att klicka på knappen Till Indra2. Ansökningswebben öppnas och du är inloggad.
 • Fyll i ditt mobilnummer och fler kontaktuppgifter t ex till kontaktperson/vårdnadshavare.

Borttappat lösenord

 • Klicka på knappen Logga in och länken Glömt ditt lösenord?
 • Skriv in personnummer och klicka på Skicka.
 • Ett mejl med nytt lösenord skickas omgående till din e-postadress som finns inlagd i dina kontaktuppgifter.

Ändra lösenord
Logga in på ansökningswebben och ändra ditt lösenord under länken Ändra lösenord som finns i menyn under ditt namn.

Låst konto
Om du skriver fel lösenord 3 gånger låser sig ditt konto. Kontot kommer att låsas upp automatiskt efter 2 timmar och du kan då försöka att logga in igen.

Mitt gymnasieval

Hitta utbildningar inom Göteborgsregionen
På indra2.se hittar du alla utbildningar inom Göteborgsregionen. Du kan söka på flera olika sätt; med hjälp av programknappar, fritext i sökfältet eller via urvalsmenyerna under Fler sökalternativ (kommun, skola, extraval etc). Du kan också kombinera sökalternativen för att hitta passande utbildningar. Du kan välja att visa Kommunala skolor eller Fristående skolor, från början är båda valda.

Alternativnamn
Gymnasieskolorna kan sätta ett alternativt namn på sina program eller inriktningar om de vill. I så fall står namnet inom parentes efter det riktiga program- eller inriktningsnamnet på webbplatsens söksida.

Hitta utbildningar utanför Göteborgsregionen
På startsidan kan du välja Utanför Göteborgsregionen och menyalternativet Riksrekryterande utbildningar för att se utbildningar utanför Göteborgsregionen som finns upplagda på webbplatsen.

Utbildningarna som visas på vår webbplats är dock endast ett fåtal av alla de utbildningar som finns i hela Sverige. För att få veta vad respektive kommun eller fristående gymnasieskola erbjuder behöver du därför kontakta aktuell gymnasieskola.

De flesta utbildningar utanför Göteborgsregionen kan inte sökas av dig själv på webbplatsen utan din studie- och yrkesvägledare behöver hjälpa dig att registrera valet.

Riksrekryterande utbildningar visar alla utbildningar i landet där eleverna söker och prövas på lika villkor, dina betyg avgör om du blir antagen eller inte. Dessa utbildningar kan du själv söka till på webbplatsen.

Naturbruksutbildningar i Västra Götalands län visar de gymnasieskolor inom länet (men utanför Göteborgsregionens kommuner) som erbjuder naturbruksprogram. Dessa utbildningar kan du själv söka till på webbplatsen.

Övriga regioner > Fyrbodal visar alla gymnasieutbildningar i antagningsregionen Fyrbodal som består av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Dessa utbildningar kan du själv söka till via webbplatsen.

Om du söker utbildningar som ligger på kommunal gymnasieskola utanför Göteborgsregionen behöver du ange särskilda skäl när du ansöker dit. Saknar du särskilda skäl eller dina skäl inte beviljas kan du bli mottagen i andrahand. Du kan då få en plats först efter att alla som bor inom sökt kommun eller antagningsregion blivit antagna. För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Extraval 

När du gör ditt gymnasieval kan du på vissa program göra extraval, exempelvis i idrott, individuellt val, instrument och språk. Läs mer under Frågor och svar - Extraval.

Lägga till val i ansökan
För att lägga till ett val i din ansökan, klickar du på knappen Lägg till.

Spara mitt gymnasieval
Alla val som läggs till under Mitt gymnasieval sparas automatiskt. Vill du skriva ut ett kvitto på din ansökan finns en utskriftsikon på sidan.

Antal val
Det viktigaste att tänka på när du gör flera val är att du lägger dem i rangordning med det valet du helst vill ha längst upp och det val du minst vill ha längst ner. Det är också viktigt att du har säkrat upp med val om du exempelvis skulle sänka dina betyg eller bli obehörig till sökta utbildningar. Det kan också vara så att antagningspoängen höjs på den sökta utbildningen. Du kan göra upp till 30 val.

Sista dag att göra mitt gymnasieval
Alla datum för gymnasievalet visas på tidslinjen som finns på startsidan. Utbildningarna är uppdaterade när ansökan öppnar i början av december. Innan dess finns årets utbildningsutbud i gymnasiekatalogen Vad ska jag välja? som du hittar på www.goteborgsregionen.se/vsjv

Observera att ansökningstider till utbildningar med idrott, färdighetsprov och vissa introduktionsprogram kan vara tidigare än dessa datum.

Ändra i mitt gymnasieval
Sista dag för ändringar visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn. Vill du ändra i ditt gymnasieval efter sista ansökningsdag i februari ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Om du vill ändra i ditt gymnasieval efter att ansökan stängt i juni kommer dina val att räknas som sent omval och läggs i en omvalskö. I omvalskön sorteras eleverna efter sina betyg. Om det är fler antal sökande än platser kommer omvalet inte att bli aktuellt förrän alla som är reserver vid slutantagningen blivit antagna till sökt utbildning.

Steg för steg-guide
Filmen Så här gör du ditt gymnasieval visar hur ansökningswebben fungerar. Informationen finns också som bildpresentation under Logga in-knappen och länken Frågor om inloggning eller gymnasievalet?

Få hjälp av studie- och yrkesvägledare
Din studie-och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen vägleder dig inför ditt gymnasieval. Du hittar vem det är under Mitt gymnasieval när du har loggat in. 

Talerätten – elevens val och ansvar
Enligt Skollagen (29 kap 12 § Skollagen) har den som fyllt 16 år rätt att själv föra sin talan vid ansökan till gymnasieskola. Det innebär att det är sökande elev själv som väljer och är ansvarig för sin ansökan. Det innebär också att den sökande har skyldighet att hålla sig informerad om vad som gäller rörande gymnasievalet. Den som hjälper den sökande kan inte hållas ansvarig om den sökande gjort fel i sitt gymnasieval för att sökande misstolkat eller inte tagit reda på vad som gäller. 

 

Samverkansavtal

Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner tillsammans erbjuder elever utbildning på sina gymnasieskolor. Inom Göteborgsregionen finns ett sådant avtal för alla elever som bor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö.

Du hittar Göteborgsregionens samverkansavtal på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen under rubriken Användbara länkar.

Sökande från Norden

med betyg från avslutad grundskola utomlands

Du som är nordisk sökande har rätt att studera i Sverige. Det här säger Gymnasieförordningen:

Gymnasieförordningen 12 kap. 6 § För nordiska sökande gäller 7-10 §§. Med nordiska sökande avses i denna förordning sökande som är bosatta i Danmark eller Finland med självstyrande områden eller i Island eller Norge. De självstyrande områdena är Färöarna, Grönland och Åland.

7 § En nordisk sökande får tas emot i gymnasieskolan endast om den sökande genom sin tidigare skolgång i ett annat nordiskt land har utbildning som i huvudsak motsvarar en svensk grundskoleutbildning och uppfyller behörighetskraven för den sökta utbildningen i 16 kap. 29-33 §§ skollagen (2010:800) med undantag för kravet på godkänt betyg i svenska.

I övrigt ska nordiska sökande likställas med sökande från den kommun där
den sökta gymnasieutbildningen anordnas.

Fri kvot - utländska betyg
Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med den svenska grundskolans betyg. Elever med utländska betyg kan därför inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svensk grundskola. Sökande med utländska betyg prövas istället i fri kvot.

Gymnasievalet
Du ska göra din ansökan via blankett.

Blanketten hittar du här. Mitt på sidan finns Ansökningsblankett – Gymnasievalet (format PDF). När Gymnasieantagningen registrerat din ansökan kommer du att få inloggningsuppgifter för att se och följa din ansökan.

Skanna (format PDF) och mejla ansökan, betyg och bilagor till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen laddar upp handlingarna till antagningssystemet så att mottagande gymnasieskola får tillgång till dem.

Betyg och bilagor som ska bifogas senast 19 februari

 • Motsvarande höstterminsbetyg (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska/norska/danska) till engelska eller svenska
 • Kort beskrivning av skolans/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (ej länk till webbsida)

Betyg och bilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 5 juni kl 12:00

 • Betyg från avslutad grundskola eller motsvarande (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betyg, (om betyget inte är utfärdat på engelska/norska/danska) till engelska eller svenska
 • Kort beskrivning av skolans/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (ej länk till webbsida) om det inte redan bifogats

För elever som får betyg senare än 5 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Behörighet och antagning
Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till de kommunala skolorna inom Göteborgsregionen och de fristående skolorna ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen.

Tänk på att
Ta del av informationen här på elevsidan. Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje. Vissa datum kan skilja sig åt om du söker med utländska betyg.

Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen senast den 4 maj 2020 kl 16.00 för eventuella justeringar inför slutantagningen.

Blir du folkbokförd i Sverige innan du får ditt antagningsbesked kan du inte prövas som nordisk sökande och blir därmed obehörig om du saknar slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk.

Sökande från utlandet

Utlandssvenskar
med betyg från avslutad grundskola utomlands

Du som är bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk. Det här säger Skollagen:

Skollagen 29 kap. 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

Fri kvot - utländska betyg
Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med den svenska grundskolans betyg. Elever med utländska betyg kan därför inte konkurrera med betygspoäng på samma sätt som elever från svensk grundskola. Sökande med utländska betyg prövas istället i fri kvot.

Gymnasievalet
Är du folkbokförd inom Göteborgsregionen ska du göra din ansökan på webben. Mejla dina personuppgifter till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se för att få inloggningsuppgifter. Har ansökan för elev stängt ska du ansöka via blankett. Blanketten hittar du här. Mitt på sidan finns Ansökningsblankett – Gymnasievalet (format PDF).

Är du inte folkbokförd ska du göra din ansökan via blankett. Blanketten hittar du här. Mitt på sidan finns Ansökningsblankett – Gymnasievalet (format PDF). Blanketten gäller även för dig som utlandssvensk med avsikt att folkbokföra dig inom Göteborgsregionen. När Gymnasieantagningen registrerat din ansökan kommer du att få inloggningsuppgifter för att se och följa din ansökan.

Skanna (format PDF) och mejla ansökan (om du inte gjort den på webben), betyg och bilagor till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se. Gymnasieantagningen laddar upp handlingarna till antagningssystemet så att mottagande gymnasieskola får tillgång till dem.

Betyg och bilagor som ska bifogas senast 19 februari

 • Motsvarande höstterminsbetyg eller betyg från tidigare årskurs från grundskola (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betygsdokument, till engelska eller svenska
 • Kort beskrivning av skolans/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (ej länk till webbsida)
 • Höstterminsbetyg i svenska från t ex Sofia Distans

Betyg och bilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 5 juni kl 12:00

 • Betyg från avslutad grundskola eller motsvarande (kopia av originalbetyg)
 • Översättning av betygsdokument, till engelska eller svenska
 • Kort beskrivning av skolans/landets betygssystem och förklaring av betygsvärde (ej länk till webbsida) om det inte redan bifogats
 • Slutbetyg i svenska från t ex Sofia Distans.

För elever som får betyg senare än 5 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Behörighet och antagning
Gymnasieantagningen gör en samlad fri bedömning av elevens behörighet. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Gymnasieantagningen gör antagning till kommunala skolor inom Göteborgsregionen och fristående skolor ansvarar för sin egen antagning. Antagningsbesked lämnas via Indra i slutantagningen. Du som söker med utländska betyg prövas inte i preliminärantagningen.

Saknar du slutbetyg i svenska/svenska som andraspråk kan International Baccalaureate, IB vara ett alternativ.

Tänk på att
Ta del av informationen här på elevsidan. Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje. Vissa datum kan skilja sig åt om du söker med utländska betyg.

Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen senast den 4 maj 2020 kl 16.00 för eventuella justeringar inför slutantagningen.

Sökande från utlandet

Utlandssvenskar 
med betyg från avslutad svensk grundskola

Du som är bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk. Det här säger Skollagen:

Skollagen 29 kap. 7 § Med utlandssvensk elev avses i denna lag en elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att också annan ska anses som utlandssvensk elev.

Gymnasievalet
Är du folkbokförd inom Göteborgsregionen ska du göra din ansökan på webben. Mejla dina personuppgifter till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se för att få inloggningsuppgifter. Har ansökan för elev stängt ska du ansöka via blankett. Blanketten hittar du här. Mitt på sidan finns Ansökningsblankett – Gymnasievalet (format PDF).

Är du inte folkbokförd ska du göra din ansökan via blankett. Blanketten hittar du här. Mitt på sidan finns Ansökningsblankett – Gymnasievalet (format PDF). Blanketten gäller även för dig som utlandssvensk med avsikt att folkbokföra dig inom Göteborgsregionen. När Gymnasieantagningen registrerat din ansökan kommer du att få inloggningsuppgifter för att se och följa din ansökan.

Skanna (format PDF) och mejla ansökan (om du inte gjort den på webben) och betyg till gymnasieantagningen@goteborgsregionen.se.

Betygsbilagor som ska bifogas inför preliminär antagning senast 19 februari kl 12:00

 • Höstterminsbetyg (kopia av originalbetyg)

Betygsbilagor som ska bifogas inför slutantagning senast 9 juni kl 12:00

 • Slutbetyg från grundskola (kopia av originalbetyg)

Betygen ska vara underskrivna av rektor. För elever som får betyg senare än 9 juni kan plats reserveras, meddela Gymnasieantagningen före 1 juni.

Behörighet och antagning
Tag del av informationen vid behörighet och antagning.

Tänk på att
Ta del av informationen här på elevsidan. Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

Logga in och kontrollera ditt gymnasieval. Kontakta Gymnasieantagningen senast den 1 juni 2020 kl 16.00 för eventuella justeringar inför slutantagningen.

Sökande i Göteborgsregionen

Du som är folkbokförd i Sverige kan ansöka till en gymnasieutbildning från och med det år du avslutar årskurs nio på grundskolan och senast det år du fyller 19 år. Du får inte tidigare ha avslutat en gymnasieutbildning.

Folkbokföring
Det är din hemkommun (den kommun som du är folkbokförd i) eller det samverkansområde som du tillhör som i första hand ska erbjuda dig gymnasieutbildning. Var du ska göra din ansökan till gymnasiet avgörs därför av vilken kommun du är folkbokförd i och vilken antagningsregion som du tillhör. För elever som är bosatta i kommun inom Göteborgsregionen ska ansökan göras via Göteborgsregionens antagningskansli. Detta gäller även om du vill söka skolor utanför Göteborgsregionen.

Grundskoleelev folkbokförd i Göteborgsregionen
Alla elever i årskurs nio som är folkbokförda i och går skola i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter till ansökningswebben för att göra sitt gymnasieval.

Om du är folkbokförd i Göteborgsregionen men går grundskola utanför regionen kontaktar du oss på Gymnasieantagningen för att få tillgång till inloggningsuppgifter så att du kan göra ditt gymnasieval. 

Äldre elev folkbokförd i Göteborgsregionen
Om du redan går på en gymnasieskola men vill söka om till gymnasiet ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Om du inte går på någon skola kontaktar du oss på Gymnasieantagningen.

Nyanländ elev utan folkbokföring

Om du inte är folkbokförd i Sverige utan exempelvis asylsökande kan du ansöka till en gymnasieutbildning om den påbörjas innan du har fyllt 18 år. Om du är över 18 år ska din hemkommun först besluta om du har rätt till utbildning.
 

Ej folkbokförd i Göteborgsregionen
Du som är folkbokförd i kommun utanför Göteborgsregionen ska göra ditt gymnasieval via antagningskansliet där du är folkbokförd. Om du söker gymnasieutbildning i Göteborgsregionen kommer ditt antagningskansli att skicka vidare informationen till oss. När vi lägger in dina gymnasieval kommer du att få inloggningsuppgifter till vår ansökningswebb. Du kommer då att kunna se dina gymnasieval men har ingen möjlighet att själv lägga till, ändra eller ta bort några val. Behöver du göra ändringar ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare i din hemkommun.
 

Planerar du att flytta till Göteborgsregionen?
Om du planerar att flytta till Göteborgsregionen och börja på gymnasieskola här ska du ta kontakt med ditt nuvarande antagningskansli. De kommer att ge dig eventuella blanketter och information om hur du ska gå till väga inför flytten. Ditt antagningskansli skickar sedan informationen vidare till oss så att vi kan förbereda oss på att ta emot dig. Läs mer under rubriken Flytta till Göteborgsregionen.

 

 

Sökande från utlandet

Utlandssvensk
Du som är bosatt i utlandet kan komma att ses som utlandssvensk och har rätt att studera i Sverige.

Nordisk sökande
Du som är nordisk medborgare (Norge, Danmark, Finland eller Island) och har rätt att studera i Sverige.

EU-medborgare
Du som har en vårdnadshavare som är EU-medborgare och arbetar i Sverige, har rätt att studera i Sverige. Information om vilka regler som gäller hittar du på Skatteverkets webbplats.

Övriga sökande från utlandet
För att studera i Sverige behöver du ett uppehållstillstånd. Information om vilka regler som gäller hittar du på Migrationsverkets webbplats.


Sökande från Norden, utlandet och/eller med utländska betyg, se respektive rubrik.

Sökande med utländska betyg

Fri kvot - Sökande med utländska betyg
Ungdomar i svensk skola
med avslutad grundskola utomlands


Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.


Gymnasievalet
Gymnasievalet görs på webbplatsen för gymnasievalet av eleven eller av elevens studie- och yrkesvägledare. Eleven kan se sin ansökan och svara på sitt antagningsbesked.

Elevens skola ska göra en behörighetsrekommendation. Behörighetsrekommendationen och elevens utländska betyg ska bifogas ansökan. För mer information kontakta nuvarande skola.

Behörighet och antagning
Gymnasieantagningen gör en samlad bedömning utifrån skolans behörighetsrekommendation och det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha minst godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.

Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

Urval

Antagning till gymnasieskolan görs på ditt slutbetyg från årskurs 9. Om det är fler sökande till ett program än antalet platser måste ett urval göras, dina betyg räknas ihop till ett meritvärde och utifrån det värdet rangordnas du sedan tillsammans med övriga sökande, där högst meritvärde går först. Man lägger ihop värdet av dina 16 bästa betyg. Har du betyg i moderna språk som språkval läggs detta till dina 16 bästa betyg.

Dina betyg värderas enligt följande:
A = 20 p
B = 17,5 p
C = 15 p
D = 12,5 P
E = 10 p
F = 0 p

Om flera sökande har samma meritvärde fördelas platser utifrån ett slumpmässigt utdelat nummer. Detta är inget man kan se utan sker endast i antagningssystemet.

Urvalsreglerna gäller för alla nationella program och de sökbara introduktionsprogrammen, dvs IMV och IMY anordnat för en grupp elever.

Sök utbildning i rätt ordning
Det är viktigt att du söker dina utbildningar i rätt ordning. Den utbildning du helst vill komma in på ska vara ditt första val (val 1), den du näst helst vill komma in på ska vara ditt andra val (val 2) och så vidare. Du kan bara bli antagen till en utbildning! Om ditt meritvärde räcker till flera av de utbildningar du söker, blir du antagen till det alternativ som ligger överst.

Urvalsgrupper
Behöriga sökande som har gjort sitt gymnasieval i tid placeras i första urvalsgruppen och erbjuds plats efter meritvärdesordning. Exempel: Om en utbildning har 30 platser och 32 behöriga sökande, antas de 30 behöriga sökande som har högst meritvärde. De övriga två eleverna blir reserver.

Sökande som gjort sent omval, efter sista ansökningsdag i juni, placeras i andra urvalsgruppen. Plats erbjuds efter meritvärdesordning men först efter att behöriga elever som gjort ansökan i tid har erbjudits plats.

Sökande som är andrahandsmottagna placeras i tredje urvalsgruppen. Plats erbjuds efter meritvärdesordning men först efter att elever folkbokförda i Göteborgsregionen, som gjort ansökan i tid, har erbjudits plats.

Öppet hus - besök på gymnasieskola

De flesta gymnasieskolor håller öppet hus en eller ett par gånger under året för att sökande elever ska kunna besöka dem och få information om skolan och dess utbildningar.

Information om när gymnasieskolorna har sitt öppet hus finns under respektive utbildning och gymnasieskola här på webbplatsen. En samlad lista över alla gymnasieskolors öppet hus finns på www.gymnasiedagarna.se/oppet-hus/

Betyg och behörigheter

Behörighet

För att kunna bli erbjuden en plats på ett gymnasieprogram måste du vara behörig till programmet. Det betyder att du behöver uppfylla vissa krav för att vara med och konkurrera om en plats. Det finns 18 nationella program, sex högskoleförberedande och tolv yrkesprogram. Behörighetskraven ser olika ut för de nationella programmen.

Du är behörig till ett yrkesprogram om du har minst E i betyg i

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

och i minst fem ämnen till.

Du är behörig till ett högskoleförberedande program om du har minst E i betyg i

 • Svenska eller svenska som andraspråk
 • Engelska
 • Matematik

och i minst nio ämnen till (vissa program kräver att speciella ämnen ingår i de nio ämnena).

Till vissa högskoleförberedande program behöver du ha godkända betyg i speciella ämnen för att vara behörig att söka.

 • För naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ska biologi, fysik och kemi ingå i de nio ämnena med minst E i betyg.

 • För ekonomiprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet ska geografi, historia, religion och samhällsvetenskap ingå i de nio ämnena med minst E i betyg.

Dispens från krav på betyg i engelska
Du måste ha godkänt betyg i engelska för att vara behörig till nationella program. I vissa fall går det att ansöka om ett undantag från det kravet. Det kallas för att få dispens. 
Du kan ansöka om dispens från kravet på godkänt betyg i engelska om

 • du i övrigt är behörig till utbildningen du vill söka utifrån ditt slutbetyg från grundskolan,

 • du inte har haft möjlighet att delta i undervisningen i engelska under en stor del av din tid i grundskolan på grund av särskilda skäl

 • och ansvarig för utbildningen bedömer att du har möjlighet att klara studierna på programmet du sökt.

Kontakta din nuvarande skola för mer information och hur du gör en ansökan. Det ska bifogas ett omdöme för ämnet engelska tillsammans med din ansökan.

Hälsokrav
Vissa utbildningar har särskilda krav på hälsa när du söker. Om du ex söker till elprogrammet, sjöfart eller estetiska yrken måste du uppfylla hälsokrav på syn, färgseende och hörsel. Ta kontakt med skolhälsovården för mer information innan du söker utbildningen.

Introduktionsprogram
Om du inte är behörig till nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. Vilket introduktionsprogram du ska söka till beror bland annat på hur många ämnen du saknar betyg i och vilket nationellt program du vill komma in på.

För att vara behörig till programinriktat val (IMV) ska du:

 • sakna behörighet till ett visst nationellt program

 • ha godkända grundskolebetyg i svenska eller svenska som andraspråk

 • ha godkända betyg i engelska eller matematik och minst fyra andra ämnen eller godkända betyg i engelska och matematik och i minst tre andra ämnen

Du är behörig att söka till yrkesintroduktion (IMY) och individuellt alternativ (IMA) om du inte har tillräckliga betyg att söka yrkesprogram. Om du gått i grundsärskolan kan du också bli antagen till yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Språkintroduktion (IMS) är för dig som nyligen anlänt till Sverige och inte har godkänd betyg som krävs för att vara behörig till ett yrkesprogram.

Särskilda varianter och spetsutbildningar
Om du ska söka till en särskild variant eller spetsutbildning är det viktigt att du kontrollerar om det finns speciella krav för att vara behörig till just den utbildningen. Kontakta den som anordnar utbildningen för att ta reda på vilka krav som finns.

Betyg och meritvärde

Vid den preliminära antagningen används meritvärdet av ditt betyg från höstterminen i årskurs 9. Då kan du få en uppfattning om din chans att komma in på olika utbildningar och har möjlighet att göra ändringar i dina val inför den slutliga antagningen. Vid den slutlig antagningen används meritvärdet från ditt slutbetyg i årskurs 9.

Om du går på ett introduktionsprogram och får godkända betyg i grundskoleämnena kommer du få ett nytt slutbetyg. Då räknas ditt meritvärde utifrån detta istället för ditt slutbetyg från grundskolan.

Räkna ut ditt meritvärde
Varje bokstav (A-F) är värt ett visst antal poäng:

A = 20 poäng
B = 17,5 poäng
C = 15 poäng
D = 12,5 poäng
E = 10 poäng
= 0 poäng

Du räknar ut ditt meritvärde genom att lägga ihop värdena av de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan.

Om du har färre betyg än 16 betyg grundas ditt meritvärde på de betyg som du har fått. Tänk på att du måste ha godkänt betyg i vissa ämnen för att vara behörig till nationella program.

Extra meritpoäng för moderna språk
Om du läst moderna språk som språkval räknas det betyget in i ditt meritvärde. Du räknar ihop värdena för både dina 16 bästa betyg och ditt betyg i moderna språk som språkval.

Ditt meritvärde = värdet av dina 16 bästa betyg + värdet för ditt betyg i modernt språk som språkval om du läst det

Färdighetsprov
Om du söker en utbildning som har färdighetsprov som en del av ansökan räknas provpoängen också in i ditt meritvärde.

Rättelse av betyg
Om du upptäcker att du fått ett felaktigt betyg i Indra ska du alltid kontakta den skola där du fått betyget. Det är den ansvariga skolan som rättar betyget och meddelar ändringen till Gymnasieantagningen.

Betygskomplettering:

 • Lovskola
  Om du inte är behörig till nationellt program kan du läsa för att få betyg i det grundskoleämne som saknas på lovskola, det kallas betygskomplettering. När du fått ditt betyg registreras det i Indra och du kommer att prövas på ditt nya meritvärde vid reservantagningen. Kontakta din nuvarande skola för att få information om hur det fungerar med lovskola i din hemkommun.

 • Introduktionsprogram
  Om du inte är behörig till ett nationellt program kan du läsa för att få betyg i de grundskoleämnen du saknar på ett introduktionsprogram. När du läst och får betyg i ämnet som du saknar kallas det att du betygskompletterat. Ta hjälp av din studie- och yrkesvägledare om vilket av introduktionsprogrammen som är aktuellt för dig.

Särskilda antagningsförfaranden

Beslut om mottagande
Om du söker en kommunal skola utanför Göteborgsregionen och samma utbildning finns på en kommunal skola i din hemkommun eller i din kommuns samverkansområde måste din ansökan prövas med beslut om mottagande.

Har du personliga skäl att söka gymnasieutbildning utanför Göteborgsregionen ska du skriva ner dem och lämna till din studie- och yrkesvägledare. Skälen skickas då vidare till ansvarig handläggare i din hemkommun. Din hemkommun yttrar sig över ditt önskemål om utbildning och skickar din ansökan vidare till den kommun som du söker till.

Sökt kommun kommer att besluta om du ska bli mottagen som sökande i första hand (behandlas enligt samma villkor som sökt kommuns egna elever), i andra hand (tas endast emot som sökande om det finns lediga platser men först ska dock kommunens/samverkansområdets egna elever erbjudas plats) eller om du inte blir mottagen som sökande.

Om du blir mottagen betyder inte det att du är antagen. Det betyder bara att du har rätt att söka utbildningen i kommunen och att du kommer att prövas tillsammans med alla andra sökande. Ovanstående gäller inte vid ansökan till fristående skolor, de har du rätt att söka i hela landet.

Fri kvot - särskilda omständigheter
Om det finns starka medicinska eller sociala skäl (intyg krävs) som innebär att elev som tidigare haft förutsättningar att antas till utbildning, men som vid tidpunkt för antagningen inte har det kan en ansökan i fri kvot göras. I bedömningen om sökande ska antas i fri kvot tas hänsyn till skälen och elevs förutsättningar att genomföra studierna på sökt utbildning samt elevens betyg från tidigare terminer. Antal platser inom fri kvot är mycket begränsat. För att bli antagen i fri kvot måste sökande vara behörig till programmet.

Gymnasieantagningen tar emot ansökan i fri kvot till nationella program samt introduktionsprogrammen programinriktat val för grupp och yrkesintroduktion för grupp inom Göteborgsregionen.

Kontakta din skola för mer information och ansökan.

Färdighetsprov

Estetiska programmet

De skolor som har estetiska programmet kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Färdighetsprovet innebär att du under en dag får visa vad du kan i ämnet och blir poängsatt därefter. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.

Kallelsen till färdighetsprov skickas till sökande elever per automatik via Indra vid två tillfällen under våren.  Första gången då elevernas webbansökan stänger inför preliminärantagningen i februari och andra tillfället i maj då nytillkomna sökande, bl.a. externa elever blir kallade.

I de fall det finns ett samarbete mellan kommunala skolor inom samma provgrupp (utbildningar med likadana program och inriktningar) kallas elever endast till ett provtillfälle. Eleven gör provet på den utbildning som sökts som förstahandsval och resultatet gäller då även vid antagning till lägre val.

Fristående skolor som har egna färdighetsprov kallar, till skillnad mot kommunala skolor, alla elever som sökt deras estetiska utbildningar

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng. Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjligt meritvärde på 620 poäng.

International Baccalaureate (IB)
För antagning till utbildningen International Baccalaureate (IB) sker urval med hjälp av både prov och intervjuer. Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna själva eleverna med ett ordningstal. Antagningsresultat presenteras sedan i indra2 i samband med slutantagningen. 

Du hittar gymnasieskolans egen information om utbildningar med tester/färdighetsprov på gymnasieskolans egen webbplats.

Särskild variant/spetsutbildning
Särskilda varianter och spetsutbildningar kan också ha färdighetsprov.

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en egen skolform. Du som söker har oftast gått i grundsärskolan.
Det är dina förutsättningar som bestämmer studietakten och målen för utbildningen. Alla utbildningar är fyra år långa.

På startsidan Indra2.se Visa GYMNASIESÄRSKOLANS utbildningar kan du se de utbildningar som gymnasiesärskolorna inom Göteborgsregionen erbjuder. Det finns nio yrkesförberedande nationella program och ett individuellt program.

Nationella program

 • Programmet för administration, handel och varuhantering
 • Programmet för estetiska verksamheter
 • Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • Programmet för fordonsvård och godshantering
 • Programmet för hantverk och produktion
 • Programmet för hotell, restaurang och bageri
 • Programmet för hälsa, vård och omsorg
 • Programmet för samhälle, natur och språk
 • Programmet för skog, mark och djur

De nationella programmen har samma innehåll oavsett vilken skola du går på. Programmen innehåller gymnasiesärskolegemensamma ämnen programgemensamma ämnen. Utbildningen innehåller 2500 poäng där det ingår 22 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande).

Individuella program
De individuella programmen innehåller följande ämnesområden:

 • estetisk verksamhet
 • hem- och konsumentkunskap
 • idrott och hälsa
 • natur och miljö
 • individ och samhälle
 • språk och kommunikation

Ansökan till gymnasiesärskolan
Alla gymnasiesärskolans nationella program ingår i ett samverkansavtal, det innebär att du kan söka till vilken gymnasiesärskola du vill oavsett vilken av kommunerna inom Göteborgsregionen du bor i. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för information om hur du gör en ansökan.

Läs mer om gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen på www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen

Högre utbildning

Efter gymnasieskolan

UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA
Att läsa på universitet och högskola

När du avslutat dina gymnasiestudier kan du läsa vidare på universitet och högskola. Som nybörjare läser du på grundnivå. Efter grundnivån har du möjlighet att söka till avancerad nivå och forskarnivå. Precis som i gymnasieskolan bygger högskolestudierna på kurser i olika ämnen. Du kan läsa fristående kurser eller färdiga program där kurserna är förvalda. Normal studietakt innebär att du läser 30 högskolepoäng per termin. När du har slutfört dina studier kan du ansöka om en examen.

Behörighet
De krav som finns för att du ska kunna komma in på en utbildning kallas behörighetskrav. Det finns två typer av behörighetskrav, grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet
För att få studera på högskolan krävs alltid grundläggande behörighet. Den kan du till exempel få genom examen från ett högskoleförberedande program alternativt yrkesprogram med vissa kompletterande kurser, kommunal vuxenutbildning eller folkhögskola. Om du inte har grundläggande behörighet måste du komplettera. De vanligaste sätten att komplettera är genom kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola.

Särskild behörighet
Till de flesta utbildningar behöver du även särskild behörighet som kan skilja sig åt mellan olika utbildningar. Det innebär att du ska ha läst och fått lägst betyget E på vissa specifika gymnasiekurser. Betyg är en av de faktorer som styr vem som blir antagen till en utbildning på grundnivå. Andra faktorer är hur många som söker och hur många platser det finns. De som har högst betyg av de sökande kommer in på utbildningen. Du kan också göra högskoleprovet vilket är ett test som visar dina kunskaper inom olika ämnesområden. Vissa skolor har också alternativa urvalsmetoder, t.ex. intervjuer och tester. 

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har betyget E eller högre i kursen men högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.
Mer information finns på www.studera.nu och hos respektive utbildningsanordnare.


EFTERGYMNASIAL YRKESUTBILDNING
En annan form av vidareutbildning är eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning (YH). De skiljer sig åt i upplägg och utbildningstid och regleras av andra lagar och förordningar än universitet och högskola. I denna utbildningsform är minst en fjärdedel av studietiden arbetsplatsförlagd (LIA), där man får möjlighet att lära sig de praktiska momenten i yrket. Myndigheten för yrkeshögskolan organiserar dessa utbildningar. Mer information finner du på www.myh.se


TEKNIKPROGRAMMETS FJÄRDE ÅR - GYMNASIEINGENJÖRSEXAMEN
Teknikprogrammets fjärde år varvar studier med arbetsplatsförlagt lärande, APL, under minst 10 veckor. Utbildningen är både yrkesförberedande och högskoleförberedande och efter utbildningen blir du gymnasieingenjör. För att vara behörig behöver du ha en gymnasieexamen från Teknikprogrammet eller likvärdig utbildning. Teknikprogrammets fjärde år är riksrekryterande vilket innebär att elever från hela landet söker på lika villkor.
 

KOMMUNAL VUXENUTBILDNING, KOMVUX
På kommunal vuxenutbildning kan du börja studera tidigast höstterminen det år du fyller 20 år. Om du har gått ett nationellt program och har en gymnasieexamen eller ett studiebevis kan du börja även om du inte har fyllt 20 år. Utbildningen kan motsvara grundskolan eller gymnasieskolan, särskilt rikta sig till personer med utvecklingsstörning eller vara en gymnasial yrkesutbildning.
Mer information hittar du på din kommuns hemsida.


FOLKHÖGSKOLA
Folkhögskola är en studieform för vuxna som skiljer sig från annan vuxenutbildning. Varje folkhögskola bestämmer själv över sin profil, sina kurser och sitt sätt att arbeta vilket gör varje skolas utformning unik. Folkhögskolorna arbetar med kurser på olika nivåer och i olika längd, från kortare kurser på några dagar till längre allmänna kurser på grundskole- och gymnasienivå och särskilda kurser på eftergymnasial nivå. I Sverige finns cirka 156 folkhögskolor. De olika folkhögskolorna har olika ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum. Mer information hittar du på www.folkhogskola.nu
 

STUDERA UTOMLANDS
För dig som vill studera utomlands finns många olika alternativ. Du kan läsa en termin, ett år eller en hel examen på ett universitet eller högskola utomlands. Du kan studera en yrkesutbildning utomlands eller åka på språkresa och lära dig ett nytt språk. Det finns flera organisationer med olika alternativ. Kontakta din studie-och yrkesvägledare på skolan för mer information. 

På gymnasieskolan

På gymnasieskolan

Svenska som andraspråk
Du kan välja att läsa svenska som andraspråk istället för svenska om du har ett annat modersmål än svenska. Ämnet ger samma behörighet till högre studier som svenska.

Modersmål
Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasieskolan om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan läsa kursen Modersmål som ett individuellt val. Du kan också läsa modersmålsspråket som kursen Moderna språk om skolan erbjuder detta. Om du väljer att läsa modersmålet som kursen Moderna språk kan det ge meritpoäng om du vill läsa högre utbildning senare. Undervisningen ordnas antingen på din gymnasieskola eller inom det Gemensamma gymnasiet.

Kontakta gymnasieskolan du vill söka till och fråga hur undervisning i modersmål ser ut hos dem.

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

Skollunch
På de flesta gymnasieskolor ingår kostnadsfri lunch varje dag, det kan dock finnas undantag. Kontakta därför själv gymnasieskolan för information. 

Västtrafik, skolkort
Med skolkort kan du som går i gymnasiet resa på vardagar. Kommunen du bor i bestämmer om du får ett skolkort. Mer information och blanketter för detta finns på respektive kommuns webbsidor eller skola.

Du kan även titta på Västtrafiks skolkortswebb, www.vasttrafik.se/biljetter/andra-biljetter/skolkort/

Studiehjälp
Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och går i gymnasieskolan. Du får bara studiehjälp om du läser på heltid och du måste vara med på lektionerna. Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan också i vissa fall få studiehjälp på gymnasieskola utomlands. Centrala studiestödsnämnden (CSN) heter den myndighet som ansvarar för dessa frågor.

Studiehjälp kan bestå av 3 delar:

 • Studiebidrag
 • Extra tillägg
 • Inackorderingstillägg

Studiebidrag
Studiebidrag behöver du inte ansöka om för studier i Sverige som svensk medborgare. Det fungerar som en förlängning av barnbidraget. Du får det när du har fyllt 16 år och studerar på heltid.

Extra tillägg
Extra tillägg är för familjer med en inkomst som är lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. Det här bidraget måste du ansöka om. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg kan du ansöka om när du går på en gymnasieskola och inte kan bo hemma under dina studier. Om du läser på en kommunal gymnasie­skola ansöker du om inackorderings­tillägget från din hemkommun och läser du på en fristående gymnasie­skola ansöker du hos CSN. Det gäller både fristående gymnasie­skolor och fristående gymnasie­särskolor. Du kan få det även om du inte fyllt 16 år.

Studiehjälp utbetalas för att du studerar, normalt tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas den ut till din vårdnadshavare. Från och med månaden efter du fyller 18 år betalas den ut till dig själv. Studiehjälp betalas ut sista bankdagen i månaden.

Du kan också läsa mer på CSNs webbplats, www.csn.se