Idrotter

Fridagymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Fridagymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Fridagymnasiet erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Fridagymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Ekonomi, Juridik, Samhällsbyggnad och miljö, Teknikvetenskap, Naturvetenskap, Naturvetenskap och samhälle, Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap

OM SKOLAN

Fridagymnasiet har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

karta-google
minuters restid från