Idrotter

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Lärlingsgymnasiet i Ale erbjuder inga instrument

Profil

Friskvård och Hälsa

OM SKOLAN

Lärlingsgymnasiet är smartaste vägen till jobb! Våra styrkor är: Anställningsbarhet, Trygghet, Lärartäthet, Småskalighet, God kontakt med värdföretagen, Bra betygsresultat.

karta-google
minuters restid från