Idrotter

Badminton, NIU

Individuella val som kan väljas till år 1

Arabiska modersmål, Dari modersmål, Somaliska modersmål, Bosniska modersmål, Serbiska modersmål, Kroatiska modersmål

Språk som kan väljas till år 1

 • Franska: steg 1, 2, 3
 • Italienska: steg 1, 2
 • Japanska
 • Kinesiska, Mandarin
 • Spanska: steg 1, 2, 3
 • Tyska: steg 1, 2, 3

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Blockflöjt, Trummor, Trumpet, Piano afroamerikansk, Kontrabas, Tvärflöjt, Valthorn, Cello, Elbas, Saxofon, Viola, Tuba, Kyrkorgel, Keyboard, Harpa, Elgitarr, Sång, Trombon, Oboe, Violin, Piano klassisk, Dragspel, Fagott, Klarinett, Trummor/slagverk, Gitarr

Profil

Fransk sektion, Tysk sektion, Internationell profil

OM SKOLAN

Tradition och förnyelse sedan 1647. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som vill erbjuda gymnasieutbildning i världsklass . Det väl utvecklade samarbetet med Chalmers, universitetet och Svensk Handel ger våra elever goda utvecklingsmöjligheter och gör dem väl förberedda för krävande högskolestudier.

Ekonomiprogrammet EK

Idrott

Hvitfeldtska gymnasiet är en av Göteborgs populäraste och största gymnasieskolor och är väl etablerat som ett badmintongymnasium bland badmintonföreningar och dess ungdomar, ledare och föräldrar i och runt Göteborg. Hvitfeldtska har haft regionalt badmintongymnasium/NIU sedan 1992. Badmintongymnasiet är väl rotat inom skolans organisation, struktur och kultur med förstående lärare, rektorer, och övriga resurser som t. ex. elevvård/hälsa, syv m. fl.

 

Badminton Sweden tillsammans med den lokala elitföreningen ansvarar för att nivån på landets NIU utbildning håller en hög kvalitet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) erbjuds bland annat på Hvitfeldtska genom följande program:

- Naturvetenskapligaprogrammet

- Ekonomiprogrammet

- Samhällsvetenskapligaprogrammet

- Handelsprogrammet

På NIU skapar kompententa och erfarna tränare och ledare en högkvalitativ daglig träning.

Vi samarbetar med Göteborgs-klubbarnas tränare och engagerar dem i den dagliga träningen genom att de är timarvoderade på gymnasieträningen minst 1 pass i veckan. Detta skapar en tränartäthet med minst tre tränare per pass.

Ovanstående organisation och samarbete skapar tillsammans med samträning en kväll i veckan med kontinuerliga samtal och avstämningar med berörda klubbtränare som grund, en helhet som ger optimala förutsättningar för att samtliga spelare ska kunna utvecklas till nationell och/eller internationell seniorelit.

Samtliga spelare ges en idrottsutbildning där de lär sig vad som krävs för att nå nationell och/eller internationell elit. De lär sig att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sina uppställda mål.

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring vår NIU verksamhet på Hvitfeldtska är ni välkomna att kontakta mig!

 

Johan Blom, verksamhetsansvarig NIU Hvitfeldtska gymnasiet

 

Mail: Johan.blom@educ.goteborg.se

Telefon: 0709-700 459

Estetiska programmet ES - Musik

Färdighetsprov

MusikprogrammetHvitfeldtska gymnasiet är en av de främsta musikutbildningarna på gymnasienivå i Sverige och det enda med spetsutbildning i Göteborg. Estetiska programmet är en bred studieförberedande utbildning. Du får lätt likvärdig högskolebehörighet med samhälls- eller ekonomiprogrammets.

Rik och varierad ensembleverksamhet

Varje vecka spelar 30 rock/popband med olika inriktning, 10 improvisationsgrupper, symfoniorkester, kammarorkester, blåsorkester, storband, 4 körer, renässansensemble, sångensembler, romansensembler, stråkkvartetter och andra kammarensembler, folkmusikgrupp, brass-, cello-, flöjt-, gitarr-, saxofon- och slagverksensembler m.m. med lärarledning.

Bredd och kompetens

Här arbetar ett 30-tal lärare, många aktiva som musiker, kompositörer och producenter och alla kunniga och engagerade med djupa specialkunskaper. Vi är stolta över den fördomsfria och tillåtande stämning som råder på programmet. Många starka personligheter respekterar varandras olikheter.

Riksrekryterande spetsutbildning i musik

Det börjar 64 elever i ettan varje år, 16 av dessa går på vår spetsutbildning. Du som söker till spets vet redan nu att du har siktet inställt på studier vid musikhögskola eller annan högre musikutbildning i Sverige eller utomlands. Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till en musikutbildning du vill komma in på.

Du läser instrument eller sång direkt på nivå 2 i din inriktning, vilket betyder att du spelar/sjunger på en hög nivå redan när du söker, och du har mer undervisning i både instrument/sång och ensemble i din programfördjupning.

Samarbeten och konserter

Årligen ger vi en rockkonsert på Nefertiti, en julkonsert i Oscar Fredriks kyrka, ettorna har ett ensembleprojekt med studenter från HSM (Högskolan för Scen och Musik) som avslutas med konsert i stora konsertsalen på Artisten. Tvåorna gör en musikteaterföreställning och treorna redovisar ofta i konsertform det arbete de gjort i fördjupningsensemble. Vi gör en höstkonsert, en vårkonsert, klasskonserter, ensembleuppspelningar, diverse projektredovisningar, gitarrkonserter, kammarkonserter, flöjtkonserter och mycket annat. Ofta har vi dessutom ett större projekt med någon känd musikprofil som resulterar i en stor offentlig konsert på Artisten eller i Göteborgs konserthus där alla våra elever deltar. Vi samarbetar med HSM, Nefertiti, Göteborgs konserthus, Göteborgsoperan och många professionella musiker och ensembler.

Hvitfeldtska gymnasiet

På skolan finns professionell utrustning och ändamålsenliga lokaler både för övning, undervisning och konsertverksamhet. I vår välutrustade studio finns ett stort inspelningsrum med plats för stora ensembler samt mindre trum/sångrum förutom själva kontrollrummet. Eleverna tar studiokörkort och kan sedan använda studion på egen hand.

Inriktningar och valbara kurser

Givetvis erbjuds samtliga programfördjupningskurser som finns för inriktningen musik på det estetiska programmet. Vi hjälper till att skapa kurspaket med våra valbara kurser som tillfredställer olika inriktningar och intressen som pekar mot en framtid som;

- Musiker/musiklärare klassisk inriktning

- Musiker/musiklärare pop/rock inriktning

- Producent/låtskrivare

- Allmänna högskolestudier

Estetiska programmet ES - Musik (spetsutbildning)

Färdighetsprov

Musikprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet är en av de främsta musikutbildningarna på gymnasienivå i Sverige och det enda med spetsutbildning i Göteborg. Estetiska programmet är en bred studieförberedande utbildning. Du får lätt likvärdig högskolebehörighet med samhälls- eller ekonomiprogrammets.

Rik och varierad ensembleverksamhet

Varje vecka spelar 30 rock/popband med olika inriktning, 10 improvisationsgrupper, symfoniorkester, kammarorkester, blåsorkester, storband, 4 körer, renässansensemble, sångensembler, romansensembler, stråkkvartetter och andra kammarensembler, folkmusikgrupp, brass-, cello-, flöjt-, gitarr-, saxofon- och slagverksensembler m.m. med lärarledning.

Bredd och kompetens

Här arbetar ett 30-tal lärare, många aktiva som musiker, kompositörer och producenter och alla kunniga och engagerade med djupa specialkunskaper. Vi är stolta över den fördomsfria och tillåtande stämning som råder på programmet. Många starka personligheter respekterar varandras olikheter.

Riksrekryterande spetsutbildning i musik

Det börjar 64 elever i ettan varje år, 16 av dessa går på vår spetsutbildning. Du som söker till spets vet redan nu att du har siktet inställt på studier vid musikhögskola eller annan högre musikutbildning i Sverige eller utomlands. Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till en musikutbildning du vill komma in på.

Du läser instrument eller sång direkt på nivå 2 i din inriktning, vilket betyder att du spelar/sjunger på en hög nivå redan när du söker, och du har mer undervisning i både instrument/sång och ensemble i din programfördjupning.

Samarbeten och konserter

Årligen ger vi en rockkonsert på Nefertiti, en julkonsert i Oscar Fredriks kyrka, ettorna har ett ensembleprojekt med studenter från HSM (Högskolan för Scen och Musik) som avslutas med konsert i stora konsertsalen på Artisten. Tvåorna gör en musikteaterföreställning och treorna redovisar ofta i konsertform det arbete de gjort i fördjupningsensemble. Vi gör en höstkonsert, en vårkonsert, klasskonserter, ensembleuppspelningar, diverse projektredovisningar, gitarrkonserter, kammarkonserter, flöjtkonserter och mycket annat. Ofta har vi dessutom ett större projekt med någon känd musikprofil som resulterar i en stor offentlig konsert på Artisten eller i Göteborgs konserthus där alla våra elever deltar. Vi samarbetar med HSM, Nefertiti, Göteborgs konserthus, Göteborgsoperan och många professionella musiker och ensembler. Utöver detta har vi från och med 2017 tagit över uppdraget som Göteborgs Lucia, vilket innebär att årskurs 3 under december månad enbart håller på med konserter och luciatåg.

Hvitfeldtska gymnasiet

På skolan finns professionell utrustning och ändamålsenliga lokaler både för övning, undervisning och konsertverksamhet. I vår välutrustade studio finns ett stort inspelningsrum med plats för stora ensembler samt mindre trum/sångrum förutom själva kontrollrummet. Eleverna tar studiokörkort och kan sedan använda studion på egen hand.

Inriktningar och valbara kurser

Givetvis erbjuds samtliga programfördjupningskurser som finns för inriktningen musik på det estetiska programmet. Vi hjälper till att skapa kurspaket med våra valbara kurser som tillfredställer olika inriktningar och intressen som pekar mot en framtid som;

- Musiker/musiklärare klassiskt

- Musiker/musiklärare pop/rock

- Producent/låtskrivare

- Allmänna högskolestudier

Handels- och administrationsprogrammet HA

Idrott

Hvitfeldtska gymnasiet är en av Göteborgs populäraste och största gymnasieskolor och är väl etablerat som ett badmintongymnasium bland badmintonföreningar och dess ungdomar, ledare och föräldrar i och runt Göteborg. Hvitfeldtska har haft regionalt badmintongymnasium/NIU sedan 1992. Badmintongymnasiet är väl rotat inom skolans organisation, struktur och kultur med förstående lärare, rektorer, och övriga resurser som t. ex. elevvård/hälsa, syv m. fl.

 

Badminton Sweden tillsammans med den lokala elitföreningen ansvarar för att nivån på landets NIU utbildning håller en hög kvalitet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) erbjuds bland annat på Hvitfeldtska genom följande program:

- Naturvetenskapligaprogrammet

- Ekonomiprogrammet

- Samhällsvetenskapligaprogrammet

- Handelsprogrammet

På NIU skapar kompententa och erfarna tränare och ledare en högkvalitativ daglig träning.

Vi samarbetar med Göteborgs-klubbarnas tränare och engagerar dem i den dagliga träningen genom att de är timarvoderade på gymnasieträningen minst 1 pass i veckan. Detta skapar en tränartäthet med minst tre tränare per pass.

Ovanstående organisation och samarbete skapar tillsammans med samträning en kväll i veckan med kontinuerliga samtal och avstämningar med berörda klubbtränare som grund, en helhet som ger optimala förutsättningar för att samtliga spelare ska kunna utvecklas till nationell och/eller internationell seniorelit.

Samtliga spelare ges en idrottsutbildning där de lär sig vad som krävs för att nå nationell och/eller internationell elit. De lär sig att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sina uppställda mål.

 

Om ni har några frågor eller funderingar kring vår NIU verksamhet på Hvitfeldtska är ni välkomna att kontakta mig!

 

Johan Blom, verksamhetsansvarig NIU Hvitfeldtska gymnasiet

 

Mail: Johan.blom@educ.goteborg.se

Telefon: 0709-700 459

International Baccalaureate IB

International Baccalaureate IB

Hvitfeldtska gymnasiet is one of the first IB-schools in Sweden and has been offering the programme since 1989. 

The International Baccalaureate (IB) is the ideal path for any student who is aiming to study and work in the international arena in the future. It is a holistic education where the student gets to choose (from year 2) in which areas to specialise and deepen the knowledge, whether it is in natural- or social sciences, languages or the arts. The programme prepares well for University studies both in Sweden and abroad.

All tuition is in English - except for languages being taught together with classes in the Swedish programmes.

Admission to the programme is decided through a combination of school-grades and placement tests in Mathematics and English. It is mandatory to sit these tests to be considered for admission.

The tests are held at Hvitfeldtska gymnasiet on the 1st of March 2019, applicants will be invited through the e-mail address provided in INDRA 2.

9 utbildningar

 • Extraval

  Idrottsval

  Den här utbildningen har idrottsval inom RIG (riksreksryterande idrottsgymnasium) eller NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Förutom att göra ditt gymnasieval här måste du också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Läs mer om skillnaden under Frågor & svar Klicka på raden för att se vilka idrotter skolan erbjuder.

 • Extraval

  Idrottsval

  Den här utbildningen har idrottsval inom RIG (riksreksryterande idrottsgymnasium) eller NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Förutom att göra ditt gymnasieval här måste du också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Läs mer om skillnaden under Frågor & svar Klicka på raden för att se vilka idrotter skolan erbjuder.

 • Extraval

  Idrottsval

  Den här utbildningen har idrottsval inom RIG (riksreksryterande idrottsgymnasium) eller NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Förutom att göra ditt gymnasieval här måste du också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Läs mer om skillnaden under Frågor & svar Klicka på raden för att se vilka idrotter skolan erbjuder.

 • Handels- och administrationsprogrammet

  Hvitfeldtska gymnasiet, GöteborgUtbildningen har idrottsval

  Inriktningar som går att önska med start år 2Administrativ service Handel och service

  Extraval

  Idrottsval

  Den här utbildningen har idrottsval inom RIG (riksreksryterande idrottsgymnasium) eller NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning). Förutom att göra ditt gymnasieval här måste du också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Läs mer om skillnaden under Frågor & svar Klicka på raden för att se vilka idrotter skolan erbjuder.

 • Extraval

karta-google
minuters restid från