Idrotter

Donnergymnasiet Göteborg erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Donnergymnasiet Göteborg erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  • Franska: steg 3
  • Spanska: steg 1, 2, 3
  • Tyska: steg 3

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Trummor, Bas, Trumpet, Piano/Keyboard, Saxofon, Elgitarr, Sång, Trombon, Gitarr

Profil

Natur-Musik

OM SKOLAN

Donnergymnasiet är en skola för lärande och skapande. Vårt mål är att våra elever skall få en mycket bra utbildning där de inspireras, stärks och uppmuntras längs vägen. Vi är en skola i ständig utveckling där både elever och lärare har mycket att säga till om. På Donner har vi en god gemenskap och ett stimulerande arbetsklimat. Alla elever är lika viktiga. Välkommen du också!

Estetiska programmet ES - Musik

Färdighetsprov

Antagning sker genom dina betyg från årskurs 9 och ett separat färdighetsprov som du gör på Donnergymnasiet. Poängen från färdighetsprovet och betygspoängen läggs ihop, så att du kan få max 620p. (340p betyg, 280p färdighetsprov).

Färdighetsprovet består av följande delar:

Lyssningsprov: Alla sökande gör detta prov samtidigt på morgonen, innan de enskilda delproven fortsätter. Provet kräver ingen särskild förberedelse.

Spelprov: Här får du träffa några av musiklärarna och visa dina musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Du kan söka på följande instrument: sång, piano, bas, gitarr, elgitarr, trummor, saxofon, trumpet, trombon. Om du vill söka på något annat instrument, ber vi dig kontakta skolan. Du kan också visa upp något som du spelat in hemma.

Gehörsprov: I samband med spelprovet får du härma försjungna melodier.

Rytmprov: I samband med spelprovet får du härma klappade rytmer.

Intervju: Ett personligt möte med några av musiklärarna. Vi samtalar om vem du är och vad du har för drömmar, mål och tankar om dina studier och din framtid.

Naturvetenskapsprogrammet NA - Särskild variant estetiska området, musik

Färdighetsprov

Antagning sker genom dina betyg från årskurs 9 och ett separat färdighetsprov som du gör på Donnergymnasiet. Poängen från färdighetsprovet och betygspoängen läggs ihop, så att du kan få max 620p. (340p betyg, 280p färdighetsprov).

Färdighetsprovet består av följande delar:

Lyssningsprov: Alla sökande gör detta prov samtidigt på morgonen, innan de enskilda delproven fortsätter. Provet kräver ingen särskild förberedelse.

Spelprov: Här får du träffa några av musiklärarna och visa dina musikaliska färdigheter på ett eller flera instrument. Du kan söka på följande instrument: sång, piano, bas, gitarr, elgitarr, trummor, saxofon, trumpet, trombon. Om du vill söka på något annat instrument, ber vi dig kontakta skolan. Du kan också visa upp något som du spelat in hemma.

Gehörsprov: I samband med spelprovet får du härma försjungna melodier.

Rytmprov: I samband med spelprovet får du härma klappade rytmer.

Intervju: Ett personligt möte med några av musiklärarna. Vi samtalar om vem du är och vad du har för drömmar, mål och tankar om dina studier och din framtid.

5 utbildningar

karta-google
minuters restid från