Idrotter

SKF tekniska gymn, STG erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

SKF tekniska gymn, STG erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

SKF tekniska gymn, STG erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

SKF tekniska gymn, STG erbjuder inga instrument

Profil

SKF tekniska gymn, STG har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Industritekniskt program med ambitioner; teknik, praktik och högskolekompetens.

Utbildningar på SKF tekniska gymn, STG

2 utbildningar
karta-google
minuters restid från