Idrotter

SKF Tekniska Gymnasium erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

SKF Tekniska Gymnasium erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

SKF Tekniska Gymnasium erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

SKF Tekniska Gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

SKF Tekniska Gymnasium har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Öppna dörrarna till din framtid! 

SKF Tekniska Gymnasium är en liten och centralt belägen gymnasieskola med teknisk inriktning. Skolan ägs av SKF Sverige AB och grundades 1937 med syfte att utbilda kompetenta och självständiga tekniker för framtiden. På vår gymnasieskola får du en kreativ utbildning som blandar teori med praktik, vilket gör dig redo för framtiden med hela SKF:s kompetens och erfarenhet i ryggen. Du kan välja på två gymnasieprogram: Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Båda utbildningarna öppnar dörrarna till högskolestudier och spännande jobb inom tillverkning, konstruktion och design. Vårt industritekniska program, med inriktning Produkt- och maskinteknik, är ett yrkesprogram som ger särskild behörighet till teknisk högskola. Teknikprogrammet, med inriktning Produktionsteknik, är ett högskoleförberedande program med 17 veckors praktik. 

Våra utbildningar genomsyras av logiskt tänkande och kreativitet. Gillar du problemlösning i kombination med praktiskt arbete är detta skolan för dig! 

2 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från