Idrotter

Lindholmens tekniska gymnasium erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Tyska 3, Franska 3, Spanska 3

Språk som kan väljas till år 1

Lindholmens tekniska gymnasium erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Lindholmens tekniska gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

Yrkespaket svetsteknik, Yrkespaket produkt- och maskinteknik, Ingenjörsspår

OM SKOLAN

Lindholmens Tekniska Gymnasium på Norra Älvstranden förbereder elever för ett yrkesliv samt för vidare studier på högskola och universitet. Vi lägger stor vikt vid elevers utveckling och ansvarstagande. Det är även viktigt för oss att våra elever känner sig motiverade för sina studier, upplever lust att lära genom delaktighet och medskapande. Våra elever får de kunskaper och färdigheter som de behöver i vuxenlivet. I skolans styrgrupp finns representanter från våra samverkande branscher och företag samt skolledningen, vilket garanterar att våra utbildningar motsvarar teknikindustrins krav och behov.

Sjöfartsutbildningen
Observera att du måste uppfylla vissa hälsokrav bl a syn, färgseende och hörsel. Tag gärna kontakt med vår skolsköterska för mer information innan du söker utbildningen på tel 031- 367 25 20

16 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från