Idrotter

Munkeröds Utbildningscenter Stenungsund erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Munkeröds Utbildningscenter Stenungsund erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Munkeröds Utbildningscenter Stenungsund erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Munkeröds Utbildningscenter Stenungsund erbjuder inga instrument

Profil

Munkeröds Utbildningscenter Stenungsund har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Vi är en trivsam skola med mindre klasser (max 10 elever i varje klass). Hos oss är det viktigt att våra elever känner sig trygga. Gillar du att skapa och formge så har vi två bra program - floristprogrammet och estetprogrammet. Under utbildningen utvecklar du ditt färg- och formseende. Är du inte behörig finns det fyra introduktionsprogram att välja mellan. Varje dag får du god mat eftersom vi har frukost och lunch från eget kök. Skolan har riksintag. Vi har hög lärartäthet. Boende kan ordnas.

karta-google
minuters restid från