Idrotter

Schillerska gymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Franska 3, Tyska 3, Spanska 3, Kinesiska, Mandarin , Japanska , Italienska

Språk som kan väljas till år 1

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Dari, Parsi, Persian
 • Franska: steg 1, 2, 3
 • Italienska: steg 1
 • Japanska
 • Kinesiska, Mandarin
 • Kroatiska
 • Kurdiska, centr (Irak)
 • Kurdiska, norra, (Turkiet)
 • Kurdiska, södra (Iran)
 • Makedonska (Makedonien)
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Spanska: steg 1, 2, 3
 • Syriska
 • Syriska, Assyriska, Aturaya, Sooreth, Sureth, Suryaya, Swadaya
 • Thai (Thailand)
 • Tigrinja (Etiopien, Eritrea)
 • Turkiska
 • Tyska: steg 1, 2, 3
 • Vietnamesiska

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Schillerska gymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Tysk sektion, Fransk sektion, Språk, Samhäll, Marknadsföring

OM SKOLAN

Schillerska är en av flera gymnasieskolor inom Göteborgs stads utbildningsförvaltning. Detta garanterar dig trygghet, kvalitet och kontinuitet. Skolans centrala läge mitt på Vasagatan i Göteborg erbjuder dig storstadens möjligheter till kultur och inspiration.

Estetiska programmet; Bild och formgivning (spetsutbildning)
Du som söker till vår spetsutbildning vet redan nu att du har siktet inställt på vidare studier inom konsthögskola eller annan högre konstutbildning i Sverige eller utomlands. Du kommer att få fler kurser inom bild och form än om du läser det vanliga programmet.

Spetsutbildningen ger dig en gedigen grund för vidare högre studier  inom t ex spelutveckling, film, foto, smyckeskonst, mode/textil.

Högst 16 elever antas specifikt till spetsutbildningen. Godkända betyg från grundskolan är en förutsättning. Eleven kallas till ett färdighetsprov för att bedöma elevens förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen. Även en intervju ingår.

Estetiska programmet ES - Bild och formgivning

Färdighetsprov

Du som har sökt till Schillerska gymnasiet kallas till färdighetsprov för att du ska få lära känna skolan och vi ska kunna se dina färdigheter och ditt engagemang för bild och form. Under färdighetsprovet kommer du att få göra uppgifter inom följande tre områden: -Teckning: Figurteckning i blyerts efter levande modell. - Färg: Ett enkelt stilleben i akvarell, med begränsad färgskala. -Form: Ett huvud i lera. Varje del tar ca 50 minuter och du kommer få detaljerade instruktioner av ansvarig lärare vid varje moment.

Du som vill söka till Samhällsfördjupningen ombeds att ange det i ansökan, detta för att underlätta klassindelning samt för att kunna få så bra schema som möjligt

Skulle du olyckligtvis bli sjuk eller vara förhindrad av andra skäl bör du meddela det till: ingibjorg.gisaldottir@educ.goteborg.se.

Maxpoängen som du kan få från färdighetsprovet är 280 (nästan lika mycket som maxpoäng av betygsvärdet från grundskolan). Den totala poängberäkningen går till så att betygsvärdet från åk 9 läggs samman med resultaten från färdighetsprovet. Den maximala poängsumman en elev kan uppnå är således 620p (340p i betyg från grundskolan och 280p från färdighetsprovet).

Hjärtligt välkommen

Estetiska programmet ES - Bild och formgivning (spetsutbildning)

Färdighetsprov

Siktar du på en karriär inom det konstnärliga fältet?  Spetsutbildning ger dig en gedigen grund för vidare studier vid konstskolor eller annan högre konstutbildning, Du kommer få fler kurser sam fördjupningar inom bild och form än om du läser det vanliga programmet, du kommer också att stifta bekantskap med det konstnärliga högskolorna på olika sätt redan under gymnasietiden. Naturligtvis kan du också studera vidare inom humaniora och samhälle.

Schillerska har en lång tradition av bild- och formutbildningar med fokus på det konstnärliga förhållningsättet och det konstnärliga hantverket.

Högst 15 elever antas specifikt till spetsutbildningen. godkända betyg från grundskolan är en förutsättning. Eleven kommer att bli kallad till ett färdighetsprov (fm)  för att bedöma  elevens förutsättning att tillgodogöra sig undervisnignen, även en intervju (em) ingår. Du ska även ta med ett eget verk i valfri teknik

Eleven kommer att få en kallelse där det framgår vad dagen kommer att innehålla, Vid uttagningen läggs provresultatet samman med betygen från grundskolan.

 

 

 

Estetiska programmet ES - Teater

Färdighetsprov

Teaterinriktningen ger en bred kunskap om teaterns olika uttrycksformer inom skådespeleri, mask, scenografi, ljud och ljus..Den förbereder för studier på konstnärliga högskolor eller andra studier på universitetsnivå. Undervisningen passar både dig som är nybörjare och dig som har erfarenhet. Många tidigare elever har tagit sig vidare till film-, teater- eller tv-produktioner samt varit väl förberedda inför eftergymnasiala teaterutbildningar.

Oavsett vilket yrke du nkommer att ha framöver så ger teaterutbildningen dig färdigheter som stärker dig i all  samverkan med andra.. Du blir van att prata inför andra, tränar din inlevelse och du blir mer medveten om hur du kommunicerar med andra.

Du som vill söka till Samhällsfördjupningen ombeds att ange det i ansökan, detta för att underlätta klassindelning samt för att kunna få så bra schema som möjligt.

Du kommer att bli kallad till ett färdighetsprov i en särskild kallelse, där står det också beskrivet vad färdighetsprovet går ut på. Du får poäng för ditt färdighetsprov som läggs ihop med ditt slutbetyg från åk 9.

10 utbildningar

karta-google
minuters restid från