Idrotter

Schillerska gymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Franska 3, Tyska 3, Spanska 3, Kinesiska, Mandarin , Japanska , Italienska

Språk som kan väljas till år 1

 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Dari, Parsi, Persian
 • Franska: steg 1, 2, 3
 • Italienska: steg 1
 • Japanska
 • Kinesiska, Mandarin
 • Kroatiska
 • Kurdiska, centr (Irak)
 • Kurdiska, norra, (Turkiet)
 • Kurdiska, södra (Iran)
 • Makedonska (Makedonien)
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Spanska: steg 1, 2, 3
 • Syriska
 • Syriska, Assyriska, Aturaya, Sooreth, Sureth, Suryaya, Swadaya
 • Thai (Thailand)
 • Tigrinja (Etiopien, Eritrea)
 • Turkiska
 • Tyska: steg 1, 2, 3
 • Vietnamesiska

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Schillerska gymnasiet erbjuder inga instrument

Profil

Fransk sektion, Tysk sektion, Samhäll, Språk, Marknadsföring

OM SKOLAN

Välkommen till Schillerska!

Hos oss får du en inspirerande skolmiljö och en god utbildning som förbereder dig för livet och för vidare studier på högskolan. Våra lärare är engagerade och inspirerande. De arbetar alla för att du ska lyckas. Schillerska är känd för sitt samhälls- och kulturengagemang och vårt centrala läge i Vasastan ger stora möjligheter till spännande utbyten med andra gymnasieskolor, högskolor och med näringslivet. Elevkåren är mycket aktiv och på skolan finns många föreningar att engagera sig i.

Schillerska är en av flera gymnasieskolor inom Göteborgs stads utbildningsförvaltning. På Schillerska har vi sex gymnasieprogram med ett antal olika inriktningar eller fördjupningar.

Estetiska programmet ES - Bild och formgivning

Färdighetsprov

Du som har sökt till Schillerska gymnasiet kallas till färdighetsprov för att du ska få lära känna skolan och vi ska kunna se dina färdigheter och ditt engagemang för bild och form. Under färdighetsprovet kommer du att få göra uppgifter inom följande tre områden: Teckning, Färg och Form. Varje del tar ca 50 minuter och du kommer få detaljerade instruktioner av ansvarig lärare vid varje moment.

Du som vill söka till Samhällsfördjupningen ombeds att ange det i ansökan, detta för att underlätta klassindelning samt för att kunna få så bra schema som möjligt

Skulle du olyckligtvis bli sjuk eller vara förhindrad av andra skäl bör du meddela det till: ann.johansson@educ.goteborg.se.

 

Hjärtligt välkommen

Estetiska programmet ES - Bild och formgivning (spetsutbildning)

Färdighetsprov

Siktar du på en karriär inom det konstnärliga fältet?  Spetsutbildning ger dig en gedigen grund för vidare studier vid konstskolor eller annan högre konstutbildning, Du kommer få fler kurser samt fördjupningar inom bild och form än om du läser det vanliga programmet, du kommer också att stifta bekantskap med det konstnärliga högskolorna på olika sätt redan under gymnasietiden. Naturligtvis kan du också studera vidare inom humaniora och samhälle.

Schillerska har en lång tradition av bild- och formutbildningar med fokus på det konstnärliga förhållningsättet och det konstnärliga hantverket.

Högst 17 elever antas specifikt till spetsutbildningen. godkända betyg från grundskolan är en förutsättning. Eleven kommer att bli kallad till ett färdighetsprov (fm)  för att bedöma elevens förutsättning att tillgodogöra sig undervisningen, även en intervju (em) ingår. Du ska även ta med ett eget verk i valfri teknik

Eleven kommer att få en kallelse där det framgår vad dagen kommer att innehålla, Vid uttagningen läggs provresultatet samman med betygen från grundskolan.

Skulle du olyckligtvis bli sjuk eller vara förhindrad av andra skäl bör du meddela det till: ann.johansson@educ.goteborg.se.

Hjärtligt välkommen

 

 

Estetiska programmet ES - Teater

Färdighetsprov

Teaterinriktningen ger en bred kunskap om teaterns olika uttrycksformer inom skådespeleri, mask, scenografi, ljud och ljus..Den förbereder för studier på konstnärliga högskolor eller andra studier på universitetsnivå. Undervisningen passar både dig som är nybörjare och dig som har erfarenhet. Många tidigare elever har tagit sig vidare till film-, teater- eller tv-produktioner samt varit väl förberedda inför eftergymnasiala teaterutbildningar.

Oavsett vilket yrke du kommer att ha framöver så ger teaterutbildningen dig färdigheter som stärker dig i all  samverkan med andra.. Du blir van att prata inför andra, tränar din inlevelse och du blir mer medveten om hur du kommunicerar med andra.

Du som vill söka till Samhällsfördjupningen ombeds att ange det i ansökan, detta för att underlätta klassindelning samt för att kunna få så bra schema som möjligt.

Du kommer att bli kallad till ett färdighetsprov i en särskild kallelse, där står det också beskrivet vad färdighetsprovet går ut på. 

Skulle du olyckligtvis bli sjuk eller vara förhindrad av andra skäl bör du meddela det till: ann.johansson@educ.goteborg.se.

Hjärtligt välkommen

 

9 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från