Idrotter

Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

  Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga instrument

  Profil

  Larm och säkerhetsteknik, IMYEE

  OM SKOLAN

  Västsvenska Gymnasiet har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

  karta-google
  minuters restid från