Idrotter

Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

  Västsvenska Gymnasiet erbjuder inga instrument

  Profil

  IMVVO(G), IMYVO(FE), IMYEE

  OM SKOLAN

  Västsvenska Gymnasiet har ännu inte kompletterat med egen information om sin skola.

  karta-google
  minuters restid från