Idrotter

Kunskapsgymnasiet Göteborg erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Kunskapsgymnasiet Göteborg erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

 • Afghan, Persian, Dari
 • Albanska
 • Arabiska
 • Bosniska
 • Franska: steg 1, 2, 3
 • Japanska
 • Kinesiska, Mandarin
 • Kroatiska
 • Kurdiska, centrala
 • Kurdiska, norra
 • Kurdiska, södra
 • Makedonska
 • Persiska
 • Polska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Somaliska
 • Spanska: steg 1, 2, 3
 • Syriska
 • Syriska, Assyriska, Aturaya, Sooreth, Sureth, Suryaya, Swadaya
 • Thai
 • Tigrinja
 • Turkiska
 • Tyska: steg 1, 2, 3
 • Vietnamesiska

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Kunskapsgymnasiet Göteborg erbjuder inga instrument

Profil

Produktionsledning bygg och anläggning

OM SKOLAN

På Kunskapsgymnasiets fyra våningar pågår det ständigt en mängd aktiviteter. Efter 15 år i Göteborg är Kunskapsgymnasiet en väletablerad skola med höga ambitioner. En plats där varje elev har möjlighet att påverka sina studier. Miljön är mångkulturell där elever från skilda bakgrunder förenas. Vänskap, projektarbeten och gemensamma idéer skapar nya traditioner och möjligheter över alla gränser.

Hos oss är närheten mellan dig och dina lärare påtaglig. Din studiecoach, som också är en av dina lärare, coachar och stödjer dig att nå längre än du själv trodde var möjligt. Du tillhör också en studiegrupp där ni under ledning av studiecoachen arbetar tillsammans kring bland annat grupprocesser, studieteknik och lär tillsammans och av varandra. Studiecoachningen är en av hörnstenarna i vår pedagogiska modell och den bidrar till att stärka relationen mellan våra lärare och elever.

Läs mer om våra program och arbetssätt på kunskapsgymnasiet.se. Kom och träffa oss på våra öppna hus, så berättar vi mer om fördelarna med att vara elev hos oss!

Gå även in på Instagram @kunskapsgymnasietgbg och följ oss i vår vardag!

4 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från