Idrotter

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka erbjuder inga instrument

Profil

Praktiska Gymnasiet Kungsbacka har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Vårt mål är att vara Sveriges främsta yrkesutbildare, och vi är idag störst i Sverige inom gymnasial lärlingsutbildning. Men vi blir aldrig bättre som helhet än vi är för var och en av våra elever. Det är DU som ska lyckas på Praktiska, det är DIG och DINA TALANGER vi vill utveckla och odla, genom att ge dig förutsättningar att lära, öva och pröva dina nya färdigheter i den takt och de sammanhang som passar bäst för dig och ditt sätt att skaffa ny kunskap. Vi på Praktiska tror på idén om lärande genom att varva teori och praktik. Det man kan lära sig på en arbetsplats lär man sig bäst där, samtidigt som man får fördjupad teori och träning i skolan. Därför bygger alla våra utbildningar på mesta möjliga praktik på en arbetsplats. Allra mest praktik får man på våra lärlingsprogram då hälften av studierna görs som APL, arbetsplatsförlagt lärande. Välkommen till skolan mitt i arbetslivet!

karta-google
minuters restid från