Idrotter

Peabskolan Göteborg erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Peabskolan Göteborg erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

Peabskolan Göteborg erbjuder inga språk inför år 1

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Peabskolan Göteborg erbjuder inga instrument

Profil

Mur, Trä, Betong

OM SKOLAN

På Peabskolan präglas undervisningen av tre grundläggande idéer; samverkan med näringslivet, helt individualiserad undervisning och ett ämnesövergripande arbetssätt.

3 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från