Idrotter

L M Engström gymnasium erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

L M Engström gymnasium erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  • Franska: steg 1, 3
  • Spanska: steg 1, 3
  • Tyska: steg 1, 3

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Violin/viola, Gitarr, Elgitarr, Sång, Piano klassisk

Profil

L M Engström gymnasium har ingen särskild profil

OM SKOLAN

L M Engströms gymnasium är en fristående gymnasieskola med kristen profil. Vi har en tradition som går tillbaka ända till 1924. Skolan, som ligger i centrala Göteborg, är personlig och ligger i gamla och vackra lokaler. På L M är omtanken om individen lika viktigt som den studiemotiverande miljön.

Estetiska programmet ES - Musik

Färdighetsprov

L M Engströms Gymnasium är angelägna om att den som söker till Estetiskt program - musik också har vissa förkunskaper och förutsättningar. Därför sker en bedömning i ett individuellt test där tre musiklärare utgör en jury. Du får bl a hemskickat noter där du skall sjunga den stämma som passar för din röst som du sedan skall sjunga tillsammans med juryn. Du får även sjunga en känd sång utan ackompanjemang d v s a capella. Kan du spela något instrument så gör du också detta så att vi får veta din bredd. Du behöver inte spela något instrument utan det räcker med att sjunga. Inför juryn testas också din förmåga att härma små sångbara fraser och hur stort tonomfång du har. Du kan förbereda dig själv genom att t e x sjunga Blinka lilla stjärna i olika tonarter. Innan du kommer till juryprovet får du göra ett skriftligt färdighetsprov i gehör. Där kollas exempelvis om du kan höra skillnad på dur och moll och om du kan höra om melodier härmas lika eller det sker förändringar. En bra förberedelse för detta test är att gå in på www.musikteori.se och pröva dig själv.

4 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från