Ekonomiprogrammet vänder sig till dig som vill studera samhällsvetenskap och då framför allt ekonomi och juridik. Programmet vänder sig även till dig som vill lära dig hur man startar, driver och utvecklar företag. Du utvecklar dina kunskaper i samhällsekonomi, företagsekonomi, företagande, juridik och psykologi. Du studerar ekonomiska förhållanden i samhället, handel mellan länder, och företagens roll och ansvar i en globaliserad värld. Du lär dig metoder att lösa företags problem. Du får insikt i människors sätt att tänka, känna, handla och samspela med andra människor. Du lär dig om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och inser att vår lagstiftning påverkas av internationell rätt. Du utvecklar din förmåga att analysera och bedöma juridiska problem.

På Ekonomiprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan.

OM SKOLAN

OM SKOLAN

Vår skola är en fristående gymnasieskola som startade år 2000. Den drivs utan vinstintressen som en stiftelse, där allt överskott går tillbaka till undervisningen. Vi är en liten skola med ca 320 elever i fyra klasser per årskurs, vilket innebär att du som elev blir synlig för alla i skolan och på så sätt får en trygg miljö. Att vi är en liten skola ger bättre möjligheter för gott kamratskap och god sammanhållning. Alla våra lärare är behöriga, kompetenta och kunniga och har ett stort engagemang för samhälls- och rättvisefrågor. Vi håller till mitt i centrum, vid Heden i ett rosa stenhus från 1800-talet med mycket atmosfär i väggarna.
 

VÅRA UTBILDNINGAR

På vår skola erbjuder vi samtliga tre inriktningar inom Samhällsprogrammet – Europa och Världen (Samhällsvetenskap), Journalistik och Samhälle (Medier, information och kommunikation) och Identitet och Mångfald (Beteendevetenskap). Vi erbjuder även Ekonomiprogrammet med inriktning juridik - hos oss kallas den Rättvisa och Diplomati.  

Alla utbildningarna gör dig väl rustad för framtida högskolestudier. Många av våra elever väljer att gå vidare med högskolestudier inom internationella frågor, journalistik, pedagogik, socialt arbete och juridik.

Europa och Världen (SA)
Här utvecklar du och fördjupar dina kunskaper om vad som sker i Europa och övriga världen. Andra året läser du kurserna ur ett europaperspektiv och tredje året behandlas globala frågor. Varje läsår avslutas med ett stort rollspel där du får möjlighet att använda dig av den kunskap du fått under året. 

Journalistik och Samhälle (SA)
Här kommer du att få specialisera dig på medieämnen. Du får arbeta i redaktionsmiljö med olika typer av uppdrag och du lär dig att bli en duktig faktasökare. Undervisningen lägger mycket fokus på medieproduktionens innehåll, vi betonar alltså journalistiken framför medietekniken.

Identitet och Mångfald (SA)
Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Särskild tonvikt läggs vid frågor om migration, normer och kulturmöten. Du lär dig hur olika organisationer i din närhet påverkar människors livsvillkor. 

Rättvisa och Diplomati (EK)
Här kommer du att utveckla dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du får studera ekonomiska teorier och rättssystem. Stort fokus ligger på rättvisefrågor, migrationsrätt samt konfliktlösning. Du kommer att genom rollspel få pröva på att vara såväl advokat som åklagare och domare.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen juridik ska ge kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Inriktningar med start år 2
De flesta gymnasieprograms inriktningar startar först i år 2. Du kommer under det första året på gymnasieskolan få välja vilken inriktning du vill gå på. Om du redan nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå kan du önska den redan nu. Det är dock ingen garanti att du kan få gå den inriktningen. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

Inriktningar som får starta år 1
Dessa program får starta sina inriktningar redan i år 1 och då behöver du välja inriktning redan när du söker dem:

 • Estetiska programmet
 • Industritekniska programmet
 • Hantverksprogrammet
 • Naturbruksprogrammet
 • RX-utbildningar (ex sjöfart, flyg, marin)

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

46 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

 • ...
karta-google
minuters restid från
 • Ingrid Segerstedts gymnasium
 • Södra Vägen 25, 411 35 Göteborg
 • 031-40 89 80
 • Fler uppgifter
  • Rektor: Carl Nilsson carln@isgy.se
   Mobilnummer: 0733 962001
  • Studie- och yrkesvägledare: Carl Nilsson carln@isgy.se
   Mobilnummer: 0733 962001
  • Studie- och yrkesvägledare: Jenny Gagner-Geeber jennyg@isgy.se
   Mobilnummer: 0722 333643
  • Fristående skola
  • Huvudman: Stifelsen Ingrid Segerstedts Gymnasium
  • Skolkommun: Göteborg
  • Org. nr.: 8572088824