Naturvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med naturvetenskap. Du utvecklar dina kunskaper om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen, kemiska processer och matematik. Du lär dig om modeller som utvecklas i samspelet mellan experiment och teori. Du studerar naturvetenskapens idéer och teorier som delar av historien och aktuell forskning.

På Naturvetenskapsprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i ett år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier naturvetenskap, matematik, teknik och samhällsvetenskap på högskolan.

OM SKOLAN

Bernadottegymnasiet är en liten, kommunal gymnasieskola i centrala Göteborg, där elever och lärarlag arbetar nära varandra. Våra ledord är Aktivitet, Lärande, Ledarskap och Ambition - ALLA. Dessa sammanfattar vår utbildning samt vår värdegrund.  Det här är skolan för dig som är intresserad av natur, friluftsliv, motion och hälsa och som på riktigt tar ställning mot främlingsfientlighet, rasism, skolk, mobbning och skadegörelse.

Samhällsvetenskapsprogrammet förbereder dig för universitet och högskola och har profilen uniform för att ge dig en inblick i hur det är att arbeta inom Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Räddningstjänsten, Tullverket och liknande uniformsyrken.

Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet har ett nära samarbete med bland andra Volvo, universitet och högskolor.

Besök gärna vår webbplats för mer information, länk finns vid skolans kontaktuppgifter.


Idrott
Alla våra program går att kombinera med elitidrott. Då går du på Bernadottegymnasiet och ingår i Elitidrottsgymnasiet Katrinelunds träningsgrupper. Se skolans webbplats för utförlig beskrivning av elitidrotten.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Inriktningar med start år 2
De flesta gymnasieprograms inriktningar startar först i år 2. Du kommer under det första året på gymnasieskolan få välja vilken inriktning du vill gå på. Om du redan nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå kan du önska den redan nu. Det är dock ingen garanti att du kan få gå den inriktningen. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

Inriktningar som får starta år 1
Dessa program får starta sina inriktningar redan i år 1 och då behöver du välja inriktning redan när du söker dem:

  • Estetiska programmet
  • Industritekniska programmet
  • Hantverksprogrammet
  • Naturbruksprogrammet
  • RX-utbildningar (ex sjöfart, flyg, marin)

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

56 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från