Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan. Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Skolorna kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.

Kallelse till färdighetsprov skickas automatiskt till sökande elever då gymnasievalet stänger för elev inför preliminärantagningen. Nytillkomna sökande under våren kallas i maj efter sista ansökningsdag till utbildning med färdighetsprov.

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng. Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjligt meritvärde på 620 poäng.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

Tradition och förnyelse sedan 1647. Vi är en kunskapsinriktad och internationell skola med spets och bredd som vill erbjuda gymnasieutbildning i världsklass. Det väl utvecklade samarbetet med Chalmers, universitetet och Svensk Handel ger våra elever goda utvecklingsmöjligheter och gör dem väl förberedda för krävande högskolestudier.

Du kan läsa följande språk på Hvitfeldtska: Franska, Italienska, Japanska, Kinesiska, Spanska, Tyska och Modersmål. Inom språken samverkar vi med Schillerska och Polhemsgymnasiet.

Du ska under år 3 genomföra ett större, självständigt gymnasiearbete, vilket innebär att du fördjupar dina kunskaper inom ett kunskapsområde i programmet.

Det individuella valet, 200 poäng, disponeras av eleven fördelat på två år. Du kan läsa språk eller kurser ur vår kurskatalog.

Idrott
Hvitfeldtska gymnasiet är en av Göteborgs populäraste och största gymnasieskolor och är väl etablerat som ett badmintongymnasium bland badmintonföreningar och dess ungdomar, ledare och föräldrar i och runt Göteborg. Hvitfeldtska har haft regionalt badmintongymnasium/NIU sedan 1992. Badmintongymnasiet är väl rotat inom skolans organisation, struktur och kultur med förstående lärare, rektorer, och övriga resurser som t. ex. elevvård/hälsa, syv m. fl.

Badminton Sweden tillsammans med den lokala elitföreningen ansvarar för att nivån på landets NIU utbildning håller en hög kvalitet. Nationell Idrottsutbildning (NIU) erbjuds på följande program:

- Naturvetenskapsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Handelsprogrammet

På NIU skapar kompententa och erfarna tränare och ledare en högkvalitativ daglig träning. Vi samarbetar med Göteborgs-klubbarnas tränare och engagerar dem i den dagliga träningen genom att de är timarvoderade på gymnasieträningen minst 1 pass i veckan. Detta skapar en tränartäthet med minst tre tränare per pass.

Ovanstående organisation och samarbete skapar tillsammans med samträning en kväll i veckan med kontinuerliga samtal och avstämningar med berörda klubbtränare som grund, en helhet som ger optimala förutsättningar för att samtliga spelare ska kunna utvecklas till nationell och/eller internationell seniorelit.

Samtliga spelare ges en idrottsutbildning där de lär sig vad som krävs för att nå nationell och/eller internationell elit. De lär sig att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sina uppställda mål.

Om ni har några frågor eller funderingar kring vår NIU-verksamhet på Hvitfeldtska är ni välkomna att kontakta mig!

Erik Bojesson, verksamhetsansvarig NIU Hvitfeldtska gymnasiet
Mail: erik.bojesson@educ.goteborg.se
Telefon: 070-228 88 11

 

 

Färdighetsprov

MusikprogrammetHvitfeldtska gymnasiet är en av de främsta musikutbildningarna på gymnasienivå i Sverige och det enda med spetsutbildning i Göteborg. Estetiska programmet är en bred studieförberedande utbildning. Du får lätt likvärdig högskolebehörighet med samhälls- eller ekonomiprogrammets.

Rik och varierad ensembleverksamhet

Varje vecka spelar 30 rock/popband med olika inriktning, 10 improvisationsgrupper, symfoniorkester, kammarorkester, blåsorkester, storband, 4 körer, renässansensemble, sångensembler, romansensembler, stråkkvartetter och andra kammarensembler, folkmusikgrupp, brass-, cello-, flöjt-, gitarr-, saxofon- och slagverksensembler m.m. med lärarledning.

Bredd och kompetens

Här arbetar ett 30-tal lärare, många aktiva som musiker, kompositörer och producenter och alla kunniga och engagerade med djupa specialkunskaper. Vi är stolta över den fördomsfria och tillåtande stämning som råder på programmet. Många starka personligheter respekterar varandras olikheter.

Riksrekryterande spetsutbildning i musik

Det börjar 64 elever i ettan varje år, 16 av dessa går på vår spetsutbildning. Du som söker till spets vet redan nu att du har siktet inställt på studier vid musikhögskola eller annan högre musikutbildning i Sverige eller utomlands. Målet är att du ska kunna gå vidare direkt efter gymnasiet till en musikutbildning du vill komma in på.

Du läser instrument eller sång direkt på nivå 2 i din inriktning, vilket betyder att du spelar/sjunger på en hög nivå redan när du söker, och du har mer undervisning i både instrument/sång och ensemble i din programfördjupning.

Samarbeten och konserter

Årligen ger vi en rockkonsert på Nefertiti, en julkonsert i Oscar Fredriks kyrka, ettorna har ett ensembleprojekt med studenter från HSM (Högskolan för Scen och Musik) som avslutas med konsert i stora konsertsalen på Artisten. Tvåorna gör en musikteaterföreställning och treorna redovisar ofta i konsertform det arbete de gjort i fördjupningsensemble. Vi gör en höstkonsert, en vårkonsert, klasskonserter, ensembleuppspelningar, diverse projektredovisningar, gitarrkonserter, kammarkonserter, flöjtkonserter och mycket annat. Ofta har vi dessutom ett större projekt med någon känd musikprofil som resulterar i en stor offentlig konsert på Artisten eller i Göteborgs konserthus där alla våra elever deltar. Vi samarbetar med HSM, Nefertiti, Göteborgs konserthus, Göteborgsoperan och många professionella musiker och ensembler.

Hvitfeldtska gymnasiet

På skolan finns professionell utrustning och ändamålsenliga lokaler både för övning, undervisning och konsertverksamhet. I vår välutrustade studio finns ett stort inspelningsrum med plats för stora ensembler samt mindre trum/sångrum förutom själva kontrollrummet. Eleverna tar studiokörkort och kan sedan använda studion på egen hand.

Inriktningar och valbara kurser

Givetvis erbjuds samtliga programfördjupningskurser som finns för inriktningen musik på det estetiska programmet. Vi hjälper till att skapa kurspaket med våra valbara kurser som tillfredställer olika inriktningar och intressen som pekar mot en framtid som;

- Musiker/musiklärare klassisk inriktning

- Musiker/musiklärare pop/rock inriktning

- Producent/låtskrivare

- Allmänna högskolestudier

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

73 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från