Industritekniska programmet vänder sig till dig som vill arbeta med t.ex. produktframställning, driftsäkerhet, underhåll och svetsning inom teknisk industri. Du får lära dig om planering, design, tillverkning och drift. Du får lära dig att hantera avancerade tekniska system. Du lär dig använda industriell teknik och att delta produktion. Du får hantera utrustning, material och processer. Du lär dig om de olika produktionsleden, arbetets organisation, produktekonomi, användning av råvaror och energi, kvalitetssäkring och hur valet av material, metoder och teknik kan påverka samhälle och miljö. På programmet läggs stor vikt vid arbetsmiljöfrågor för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom Yrkeshögskolan. Du kan också välja att läsa extra kurser för att studera vidare på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

Öppna dörrarna till din framtid! 

SKF Tekniska Gymnasium är en liten och centralt belägen gymnasieskola med teknisk inriktning. Skolan ägs av SKF Sverige AB och grundades 1937 med syfte att utbilda kompetenta och självständiga tekniker för framtiden. På vår gymnasieskola får du en kreativ utbildning som blandar teori med praktik, vilket gör dig redo för framtiden med hela SKF:s kompetens och erfarenhet i ryggen. Du kan välja på två gymnasieprogram: Industritekniska programmet och Teknikprogrammet. Båda utbildningarna öppnar dörrarna till högskolestudier och spännande jobb inom tillverkning, konstruktion och design. Vårt industritekniska program, med inriktning Produkt- och maskinteknik, är ett yrkesprogram som ger särskild behörighet till teknisk högskola. Teknikprogrammet, med inriktning Produktionsteknik, är ett högskoleförberedande program med 17 veckors praktik. 

Våra utbildningar genomsyras av logiskt tänkande och kreativitet. Gillar du problemlösning i kombination med praktiskt arbete är detta skolan för dig! 

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen produkt och maskinteknik ska ge kunskaper om hantering av verktyg och industriella utrustningar samt om hantering och bearbetning av ett visst material. Inriktningen kan leda till arbete som maskinoperatör, i vilket också bedömningar av produktens utformning och kvalitet är väsentliga. Inriktningen kan också leda till mer produktnära arbete som innefattar såväl design, konstruktion som produktion.

Exempel på yrkesutgångar

CNC-operatör metall, CNC-operatör trä, Gjutare, Maskinoperatör, Maskinsnickare, Orginalare, Produktionstekniker, Reprooperatör, Stentekniker, Sågverksoperatör, Tryckare, Sågverksoperatör, Tryckare

31 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från