Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan. Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Skolorna kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.

Kallelse till färdighetsprov skickas automatiskt till sökande elever då gymnasievalet stänger för elev inför preliminärantagningen. Nytillkomna sökande under våren kallas i maj efter sista ansökningsdag till utbildning med färdighetsprov.

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng. Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjligt meritvärde på 620 poäng.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

OM SKOLAN

L M Engströms gymnasium är en fristående gymnasieskola med kristen profil. Vi har en tradition som går tillbaka ända till 1924. Skolan, som ligger i centrala Göteborg, är personlig och ligger i gamla och vackra lokaler. På L M är omtanken om individen lika viktigt som den studiemotiverande miljön.

Färdighetsprov

L M Engströms Gymnasium är angelägna om att den som söker till Estetiskt program - musik också har vissa förkunskaper och förutsättningar. Därför sker en bedömning i ett individuellt test där tre musiklärare utgör en jury. Du får bl a hemskickat noter där du skall sjunga den stämma som passar för din röst som du sedan skall sjunga tillsammans med juryn. Du får även sjunga en känd sång utan ackompanjemang d v s a capella. Kan du spela något instrument så gör du också detta så att vi får veta din bredd. Du behöver inte spela något instrument utan det räcker med att sjunga. Inför juryn testas också din förmåga att härma små sångbara fraser och hur stort tonomfång du har. Du kan förbereda dig själv genom att t e x sjunga Blinka lilla stjärna i olika tonarter. Innan du kommer till juryprovet får du göra ett skriftligt färdighetsprov i gehör. Där kollas exempelvis om du kan höra skillnad på dur och moll och om du kan höra om melodier härmas lika eller det sker förändringar. En bra förberedelse för detta test är att gå in på www.musikteori.se och pröva dig själv.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

73 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från