Estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan. Du utvecklar dina kunskaper om estetiska uttrycksformer. Du lär dig om människan i samtiden, historien och världen utifrån olika perspektiv. Du får arbeta med att skapa, uppleva och tolka konst och kultur samt träna det estetiska hantverket. Fokus i utbildningen är kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel, eget skapande och framförande.

Skolorna kan välja att ha färdighetsprov som användas i antagningen till gymnasiet. Det är inget krav att elever ska ha gjort färdighetsprov för att vara med i antagningen men det kan vara en fördel i konkurrensen med övriga sökande. Elever som inte har gjort färdighetsprov prövas endast på sina betyg.

Kallelse till färdighetsprov skickas automatiskt till sökande elever då gymnasievalet stänger för elev inför preliminärantagningen. Nytillkomna sökande under våren kallas i maj efter sista ansökningsdag till utbildning med färdighetsprov.

Färdighetsprovets maxpoäng är 280 poäng. Provresultatet räknas samman med elevens slutbetyg vilket innebär att en elev med högsta möjliga betygsvärde på 340 poäng inkl. färdighetsprovets maxpoäng ger ett högsta möjligt meritvärde på 620 poäng.

OM SKOLAN

 

Hvitfeldtska –formar framtiden sedan 1647

Hvitfeldtska gymnasiet är Göteborgs största och äldsta skola med nära 2000 elever. Det är en kunskapsinriktad och internationell skola som erbjuder högklassig gymnasieutbildning med både spets och bredd. Här finns spetsutbildningar i matematik och i musik, ett samhällsvetenskapsprogram med fokus på internationella relationer, ett berömt Handels- och administrationsprogram, en fransk och en tysk sektion med där man läser extra mycket av respektive språk, flera internationella utbyten, en mycket aktiv elevkårsverksamhet och många studentföreningar. Hvitfeldtska gymnasiet har ett väl utvecklat samarbete med Svensk handel, Chalmers och Göteborgs universitet vilket gör våra elever väl förberedda för både arbetsliv och krävande högskolestudier.

Besök gärna vår webbplats för mer information, länk finns vid skolans kontaktuppgifter.

Idrott
Hvitfeldtska har haft regionalt badmintongymnasium/NIU sedan 1992. Badmintongymnasiet är väl rotat inom skolans organisation, struktur och kultur med förstående lärare, rektorer, och övriga resurser som t. ex. elevvård/hälsa, syv m. fl.

Vi samarbetar med Göteborgsklubbarna och engagerar dem och deras kompetenta och erfarna tränare och ledare i den dagliga träningen. Samtliga spelare ges en idrottsutbildning där de lär sig att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sina uppställda mål och vad som krävs för att nå nationell och internationell elit.

Färdighetsprov – ES Musik, ES Musik (Spetsutbildning)
Musikprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet är en av de främsta musikutbildningarna på gymnasienivå i Sverige och det enda med spetsutbildning i Göteborg. Antagning sker på betyg från årskurs 9 och genom ett färdighetsprov i musik där du dels spelar eller sjunger för en jury, dels gör ett skriftligt prov.

Färdighetsprov – NA (Spetsutbildning Matematik)
På Hvitfeldtska gymnasiets naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där du tillsammans med andra matematikintresserade kan läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga och få en djupare inblick i matematiken. Utbildningen är tuff och för att trivas bör du förutom goda grundkunskaper ha ett genuint intresse för matematik. Antagning sker på betyg från årskurs 9 och genom ett färdighetsprov i matematik.

International Baccalaureate - IB
Hvitfeldtska gymnasiet is one of the first IB-schools in Sweden and started the programme in 1989. The IB is a holistic education preparing well for University studies in any field both in Sweden and abroad.

Admission is decided through a combination of school-grades and placement tests in Mathematics and English. You must sit these tests to be considered for admission. The tests are at Hvitfeldtska gymnasiet and applicants will be invited through the e-mail address provided in INDRA 2.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen musik ska ge fördjupade kunskaper i musik från olika tider och kulturer. Den ska utveckla elevernas musikutövande och konstnärliga skapande samt förmåga att uppleva och tolka musik ur olika perspektiv. Inriktningen ska ge möjlighet att fokusera på något musikområde.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

71 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från