International Baccalaureate Diploma Programme som förkortas IB är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. Det finns IB-skolor i över 120 länder. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationcenter i Cardiff, UK. Undervisningsspråket är engelska.

Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna. Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål.

IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. CAS-activities med fokus på community service. Ett IB-program ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige.

På utbildningen International Baccalaureate (IB) använder man sig av både prov och intervjuer. Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna eleverna med ordningstal och antagning görs sedan i den ordning eleverna blivit rangordnade.

OM SKOLAN

IHGR is the small school in the heart of Gothenburg. We aim to educate independent and knowledgeable world citizens, who strive to continue their academic studies and/or professional careers internationally. At IHGR we are altogether 350 students and 30 staff. We offer the Social Science Programme, The Social Science Programme Pace (SPETS), the Natural Science Programme and the IB Diploma Programme. Together we represent almost sixty nationalities, something that ensures a truly international atmosphere.

Please visit our website for more information.
 

Färdighetsprov – SA särskild variant språk (Spetsutbildning engelska)
When applying to the PACE program (SPETS) students sit an entrance exam. Applicants will receive an invitation to come to IHGR to take the exam. The exam focus on reading comprehension, vocabulary and creative writing. The exam is assessed and graded by IHGR teachers. The grades and the entrance exam values equally.

International Baccalaureate – IB
When applying to the IB program students take an entrance exam. The exam focus on knowledge and skills in Mathematics and English where both parts values equally. The Maths part covers the curriculum of grade 9 and the English part includes reading comprehension, vocabulary and creative writing. The exam is assessed and graded by IHGR teachers. Students with international educational school background apply with grades from overseas combined with the result of the entrance exam.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Exempel på yrkesutgångar

IB har inga exempel på yrkesutgångar

23 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från