International Baccalaureate Diploma Programme som förkortas IB är ett studieförberedande program med en internationellt erkänd examen som funnits i över 30 år. Det finns IB-skolor i över 120 länder. Utbildningens innehåll och kvalitet garanteras av en oberoende organisation, International Baccalaureate Organization (IBO), med huvudsäte i Schweiz och ett programutvecklings- och examinationcenter i Cardiff, UK. Undervisningsspråket är engelska.

Eftersom IB-programmet är ett 2-årigt program erbjuder svenska skolor ett preparandår (år 1 på gymnasiet) med svenska nationella kurser, fast med engelska som undervisningsspråk. Kurserna under preparandåret tas från NA- och SA-programmens kursutbud, och kan se lite olika ut på IB-skolorna. Under de två IB-åren väljer eleverna sex kurser enligt IB:s internationella läroplan, tre kurser om 150 timmar och tre på 240 timmar. En av kurserna är alltid elevens modersmål.

IB har också en kärna med en kurs i kunskapsteori på 100 timmar, ett specialarbete och krav på att genomföra s.k. CAS-activities med fokus på community service. Ett IB-program ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning i Sverige.

På utbildningen International Baccalaureate (IB) använder man sig av både prov och intervjuer. Utifrån resultaten av dessa samt elevernas betyg rangordnar skolorna eleverna med ordningstal och antagning görs sedan i den ordning eleverna blivit rangordnade.

OM SKOLAN

 

Hvitfeldtska –formar framtiden sedan 1647

Hvitfeldtska gymnasiet är Göteborgs största och äldsta skola med nära 2000 elever. Det är en kunskapsinriktad och internationell skola som erbjuder högklassig gymnasieutbildning med både spets och bredd. Här finns spetsutbildningar i matematik och i musik, ett samhällsvetenskapsprogram med fokus på internationella relationer, ett berömt Handels- och administrationsprogram, en fransk och en tysk sektion med där man läser extra mycket av respektive språk, flera internationella utbyten, en mycket aktiv elevkårsverksamhet och många studentföreningar. Hvitfeldtska gymnasiet har ett väl utvecklat samarbete med Svensk handel, Chalmers och Göteborgs universitet vilket gör våra elever väl förberedda för både arbetsliv och krävande högskolestudier.

Besök gärna vår webbplats för mer information, länk finns vid skolans kontaktuppgifter.

Idrott
Hvitfeldtska har haft regionalt badmintongymnasium/NIU sedan 1992. Badmintongymnasiet är väl rotat inom skolans organisation, struktur och kultur med förstående lärare, rektorer, och övriga resurser som t. ex. elevvård/hälsa, syv m. fl.

Vi samarbetar med Göteborgsklubbarna och engagerar dem och deras kompetenta och erfarna tränare och ledare i den dagliga träningen. Samtliga spelare ges en idrottsutbildning där de lär sig att ta eget ansvar för sin egen utveckling och sina uppställda mål och vad som krävs för att nå nationell och internationell elit.

Färdighetsprov – ES Musik, ES Musik (Spetsutbildning)
Musikprogrammet på Hvitfeldtska gymnasiet är en av de främsta musikutbildningarna på gymnasienivå i Sverige och det enda med spetsutbildning i Göteborg. Antagning sker på betyg från årskurs 9 och genom ett färdighetsprov i musik där du dels spelar eller sjunger för en jury, dels gör ett skriftligt prov.

Färdighetsprov – NA (Spetsutbildning Matematik)
På Hvitfeldtska gymnasiets naturvetenskapliga program finns sedan flera år en matematiksektion, där du tillsammans med andra matematikintresserade kan läsa i snabbare takt, utveckla din problemlösningsförmåga och få en djupare inblick i matematiken. Utbildningen är tuff och för att trivas bör du förutom goda grundkunskaper ha ett genuint intresse för matematik. Antagning sker på betyg från årskurs 9 och genom ett färdighetsprov i matematik.

International Baccalaureate - IB
Hvitfeldtska gymnasiet is one of the first IB-schools in Sweden and started the programme in 1989. The IB is a holistic education preparing well for University studies in any field both in Sweden and abroad.

Admission is decided through a combination of school-grades and placement tests in Mathematics and English. You must sit these tests to be considered for admission. The tests are at Hvitfeldtska gymnasiet and applicants will be invited through the e-mail address provided in INDRA 2.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Exempel på yrkesutgångar

IB har inga exempel på yrkesutgångar

23 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från