Samhällsvetenskapsprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av hur människan och samhället utvecklas och fungerar idag på olika sätt.

Du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen. Du lär dig om hur individen och samhället samspelar och hur människans livsvillkor har förändrats under historien. Du studerar människan både som individ, gruppmedlem och samhällsmedborgare. Du studerar samhällets strukturer, verksamheter och funktioner. Du får reflektera över frågor om demokrati, kommunikation, etik, genus, miljö och makt ur ekonomiska, sociala och politiska aspekter.

På Samhällsvetenskapsprogrammet är moderna språk obligatoriskt att läsa i två år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier inom ett brett samhällsvetenskapligt område på högskolan.

Se film och läs mer om programmet på gymnasieinfo.se

Läs om programmet på andra språk på utbildningsinfo.se

 

OM SKOLAN

OM SKOLAN

Vår skola är en fristående gymnasieskola som startade år 2000. Den drivs utan vinstintressen som en stiftelse, där allt överskott går tillbaka till undervisningen. Vi är en liten skola med ca 320 elever i fyra klasser per årskurs, vilket innebär att du som elev blir synlig för alla i skolan och på så sätt får en trygg miljö. Att vi är en liten skola ger bättre möjligheter för gott kamratskap och god sammanhållning. Alla våra lärare är behöriga, kompetenta och kunniga och har ett stort engagemang för samhälls- och rättvisefrågor. Vi håller till mitt i centrum, vid Heden i ett rosa stenhus från 1800-talet med mycket atmosfär i väggarna.
 

VÅRA UTBILDNINGAR

På vår skola erbjuder vi samtliga tre inriktningar inom Samhällsprogrammet – Europa och Världen (Samhällsvetenskap), Journalistik och Samhälle (Medier, information och kommunikation) och Identitet och Mångfald (Beteendevetenskap). Vi erbjuder även Ekonomiprogrammet med inriktning juridik - hos oss kallas den Rättvisa och Diplomati.  

Alla utbildningarna gör dig väl rustad för framtida högskolestudier. Många av våra elever väljer att gå vidare med högskolestudier inom internationella frågor, journalistik, pedagogik, socialt arbete och juridik.

Europa och Världen (SA)
Här utvecklar du och fördjupar dina kunskaper om vad som sker i Europa och övriga världen. Andra året läser du kurserna ur ett europaperspektiv och tredje året behandlas globala frågor. Varje läsår avslutas med ett stort rollspel där du får möjlighet att använda dig av den kunskap du fått under året. 

Journalistik och Samhälle (SA)
Här kommer du att få specialisera dig på medieämnen. Du får arbeta i redaktionsmiljö med olika typer av uppdrag och du lär dig att bli en duktig faktasökare. Undervisningen lägger mycket fokus på medieproduktionens innehåll, vi betonar alltså journalistiken framför medietekniken.

Identitet och Mångfald (SA)
Här kommer du att utveckla och fördjupa dina kunskaper om människan som individ i samhället. Du kommer att utveckla färdigheter för att förstå, analysera och förklara mänskligt beteende i olika situationer och sammanhang. Särskild tonvikt läggs vid frågor om migration, normer och kulturmöten. Du lär dig hur olika organisationer i din närhet påverkar människors livsvillkor. 

Rättvisa och Diplomati (EK)
Här kommer du att utveckla dina kunskaper om sambanden mellan lagar, regler, ekonomi och samhällsbyggande. Du får studera ekonomiska teorier och rättssystem. Stort fokus ligger på rättvisefrågor, migrationsrätt samt konfliktlösning. Du kommer att genom rollspel få pröva på att vara såväl advokat som åklagare och domare.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen beteendevetenskap ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska eleverna fördjupa sin förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam och praktiskt få pröva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter. Eleverna ska få utveckla både praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer. Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att undersöka hur media påverkar människor individuellt och i grupp när det gäller till exempel åsikts- och opinionsbildning och hur vår omvärldsuppfattning formas.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen samhällsvetenskap ska ge kunskaper om samhällsstrukturer och om människors livsvillkor utifrån individ-, grupp- och samhällsnivå. I inriktningen ska eleverna bredda och fördjupa sin förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang. Inriktningen ska också utveckla elevernas förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Inriktningar med start år 2
De flesta gymnasieprograms inriktningar startar först i år 2. Du kommer under det första året på gymnasieskolan få välja vilken inriktning du vill gå på. Om du redan nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå kan du önska den redan nu. Det är dock ingen garanti att du kan få gå den inriktningen. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

Inriktningar med start år 1
Dessa program startar eventuella inriktningar redan i år 1:

  • Estetiska programmet
  • Industritekniska programmet
  • Introduktionsprogram
  • Hantverksprogrammet
  • Naturbruksprogrammet
  • RX-utbildningar (ex sjöfart, flyg, marin)

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

64 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

  • ...
karta-google
minuters restid från