Humanistiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom humaniora och samhällsvetenskap. Du studerar människan förr och nu vilket bland annat innebär att du lär dig mer om kultur och kulturarv, litteratur, historia och filosofi. Språk är viktiga på programmet och du lär dig om interkulturella frågor och om samband mellan språk och kultur. Du utvecklar också din språkliga säkerhet och kreativitet i svenska, engelska och de övriga språk du väljer att läsa, för att kommunicera, reflektera, lära, analysera och tolka.

På Humanistiska programmet är moderna språk obligatoriskt att läsa i två år.

Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen på högskolan.

OM SKOLAN

På Schillerska gymnasiet är vi är nyfikna, ställer frågor, skapar debatt. Vi tar in impulser utifrån och kopplar lärandet till samhället omkring oss, så att du ska få djupare insikter om världen och dig själv. Det är en skola som ger dig idéer, som engagerar dig och som hjälper dig att utvecklas.

Här finns engagerade och inspirerande lärare, sex olika gymnasieprogram och en lång lista med intressanta kurser som du kan välja som fördjupning eller individuellt val. Här finns också en fantastisk skolbyggnad, en aktiv elevkår och många föreningar att engagera sig - för här lever lärandet. 

Besök gärna vår webbplats för mer information, länk finns vid skolans kontaktuppgifter.
 

Färdighetsprov
Du som har sökt till Schillerska gymnasiet kallas till färdighetsprov för att du ska få lära känna skolan och vi ska kunna se dina färdigheter och ditt engagemang. Vi har färdighetsprov för inriktningarna Bild och form, Bild och form-Spets samt Teater.

Bild och form: Under färdighetsprovet i Bild och form kommer du att få göra uppgifter inom teckning, färg och form.

Teater: Färdighetsprovet i Teater består av text, samarbete och improvisation.

Bild och formgivning (spetsutbildning): Om du siktar på en karriär inom det konstnärliga fältet kan vår Spetsutbildning ge dig en gedigen grund för vidare studier vid konstskolor eller annan högre konstutbildning. Du kommer få fler kurser sam fördjupningar inom bild och form än om du läser det vanliga programmet, du kommer också att stifta bekantskap med det konstnärliga högskolorna på olika sätt redan under gymnasietiden. Du kommer att bli kallad till ett färdighetsprov för att vi ska kunna bedöma dina förutsättningar att tillgodogöra dig undervisningen, även en intervju ingår.

I samband med att du kallas till färdighetsprov kommer du få mer information om vad färdighetsprovet går ut på.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen kultur ska ge fördjupade kunskaper i kultur och estetiska uttrycksformer, litteratur, filosofi och psykologi, samt visa hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Inriktningen ska utveckla elevernas förmåga att beskriva, analysera och reflektera över olika kulturuttryck och egna kulturupplevelser ur olika perspektiv.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Inriktningen språk ska ge fördjupade kunskaper i språk och belysa sambandet mellan språk, kultur och samhälle. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt. Inriktningen ska visa värdet av att kunna flera språk och hur språkkunskaper förstärker varandra.

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Inriktningar med start år 2
De flesta gymnasieprograms inriktningar startar först i år 2. Du kommer under det första året på gymnasieskolan få välja vilken inriktning du vill gå på. Om du redan nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå kan du önska den redan nu. Det är dock ingen garanti att du kan få gå den inriktningen. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

Inriktningar som får starta år 1
Dessa program får starta sina inriktningar redan i år 1 och då behöver du välja inriktning redan när du söker dem:

  • Estetiska programmet
  • Industritekniska programmet
  • Hantverksprogrammet
  • Naturbruksprogrammet
  • RX-utbildningar (ex sjöfart, flyg, marin)

Exempel på yrkesutgångar

Högskoleförberedande program har inga exempel på yrkesutgångar.

1 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från