Gymnasieingenjörsexamen på Teknikprogrammet
Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Kontakta skolan för mer information.