Utbildningen samiska näringar har inga inriktningar.

Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen.

Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Exempel på yrkesutgångar

-

Behöver jag välja inriktning redan nu?

Inriktningar med start år 2
De flesta gymnasieprograms inriktningar startar först i år 2. Du kommer under det första året på gymnasieskolan få välja vilken inriktning du vill gå på. Om du redan nu tror dig veta vilken inriktning du vill gå kan du önska den redan nu. Det är dock ingen garanti att du kan få gå den inriktningen. Inriktningar startar bara om tillräckligt många elever väljer den.

Inriktningar med start år 1
Dessa program startar eventuella inriktningar redan i år 1:

  • Estetiska programmet
  • Industritekniska programmet
  • Introduktionsprogram
  • Hantverksprogrammet
  • Naturbruksprogrammet
  • RX-utbildningar (ex sjöfart, flyg, marin)

Exempel på yrkesutgångar

Renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen.

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesutgångar

-

Vad lär jag mig på inriktningen ?

Utbildningen kan leda till arbete som renskötare, samisk hantverkare och guide till natur-, kultur- och matupplevelser inom besöksnäringen. Utbildningen kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola.

Exempel på yrkesutgångar

-